Ș   

Restaurarea anvelopei Palatului Reduta, în prezent Muzeul Etnografic al Transilvaniei

                                                                                                                                                             

 

Lansare proiect

„Restaurarea anvelopei Palatului Reduta, în prezent

Muzeul Etnografic al Transilvaniei“

 

     Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management, Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 și Parteneriatul încheiat între Unitatea Administrativ Teritorială Județul Cluj și Muzeul Etnografic al Transilvaniei reprezentat de către Unitatea Administrativ Teritorială Județul Cluj – lider de parteneriat- în calitate de Beneficiar, au semnat Contractul de finanțare nerambursabilă nr. 3467/15.11.2018,  Cod SMIS 123481, pentru proiectul „Restaurarea anvelopei Palatului Reduta, în prezent Muzeul Etnografic al Transilvaniei“. Proiectul este finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020 prin Fondul European de Dezvoltare Regională.

 

    Obiectivul general al proiectului îl reprezintă valorificarea patrimoniului cultural PALATULUL REDUTA - MONUMENT ISTORIC în vederea îmbunătățirii climatului socio-cultural local.

 

 

     Obiectivul general al proiectului îl reprezintă valorificarea patrimoniului cultural PALATULUL REDUTA - MONUMENT ISTORIC în vederea îmbunătățirii climatului socio-cultural local.

 

Valoarea totală a proiectului este de 6.180.288,82 lei, din care:

  • 5.253.243,50 lei finanțare nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională (85 %);

 

Perioada de implementare a proiectului este de 41 de luni.

 Date de contact: ALIN TIȘE - PREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN CLUJ

Tel./fax: 0372 640030 / 0372 640070

E-mail: cjc@cjcluj.ro

 

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro, precum și www.inforegio.ro, facebook.com/inforegio.ro

 

www.inforegio.ro  |    facebook.com/inforegio.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României