Ș   

Calitate, Competenţă, Performantă în Consiliul Judetean

                                                                                                                                                            
                


Comunicat de presa lansare proiect                                                  Rezultate proiect
Conferinta lansare proiect PPT
Comunicat de presa finalizare proiect               Implementarea sistemului de calitate ISO 9001:2015 

Prezentare conferinta finala proiect                  Dezvoltarea abilităților personalului din cadrul grupului țintă 
                                                                               Schimb de experiență cu o instituție internațională 

  

CALITATE, COMPETENŢĂ, PERFORMANTĂ ÎN  CONSILIUL JUDETEAN CLUJ

 

     Proiectul Calitate, Competenţă, Performantă în Consiliul Judetean Cluj este finantat din Fondul Social European în cadrul Programului Operational Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa prioritară 2 Administratie publică si sistem judiciar accesibile şi transparente, Obiectiv Specific 2.1: Introducerea de sisteme si standarde comune în administratia publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordantă cu SCAP.

     Obiectivul general  al proiectului constă în implementarea unui sistem de management al calitătii (ISO) care să genereze performanta la nivelul UAT Judetul Cluj, în relatia cu cetăteanul, care va beneficia de serviciile oferite de către instituţie, entităţile subordonate Consiliului Judeţean, dar şi celelalte instituţii şi organizaţii cu care instituţia administrativă judeţeană intră în contact în vederea soluţionării diverselor probleme.

     Obiective specifice:

  1. Dezvoltarea noului sistem de calitate ISO 9001:2015 la nivelul tuturor structurilor din cadrul Unitatii Administrativ Teritoriale Judetul Cluj
  2. Dezvoltarea abilită?ilor personalului din cadrul UAT Judetul Cluj în domeniile auditor calitate si control managerial intern

     Activitătile proiectului:

  1. Managementul proiectului
  2. Achizitii publice 
  3. Informare si publicitate
  4. Certificarea sistemului de management al calitatii cu noul ISO 9001:2015, la nivelul întregii Unitati Administrativ-Teritoriale Judetul Cluj, în conformitate cu Planul de actiune pentru prioritizarea si etapizarea implementarii managementului calitatii
  5. Furnizarea de formare profesională autorizată pentru 40 de functionari publici din aparatul de specialitate al Unitătii Administrativ-Teritoriale Judetul Cluj în domeniile auditor în domeniul calitătii ?i control managerial intern
  6. Schimb de experientă cu o institutie internatională pentru persoanele certificate în domeniul auditor calitate

     Bugetul proiectului: 
Valoarea totală a proiectului este de 624.995,52 lei.     
Valoarea totală eligibilă este de 624.995,52 lei din care:
•    531.246,19 lei finanţare nerambursabilă din Fondul Social European (85%), 
•    81.249,41 lei finanţare nerambursabilă din bugetul naţional (13%), 
•    12.499,92 lei cofinanţare eligibilă de la Consiliul Judeţean Cluj (2%).

Grupul tintă al proiectului este format din 40 de persoane, astfel:

-    13 persoane, personal de executie, provenind din toate directiile UAT Judetul Cluj
-    27 persoane, personal de conducere - directori si sefi de servicii provenind din toate directiile si serviciile UAT Judetul Cluj

     Rezultate estimate:
•    Implementarea sistemului de calitate ISO 9001:2015 la nivelul tuturor structurilor din cadrul Consiliului Judetean Cluj
•    Dezvoltarea abilitătilor personalului din cadrul grupului tintă în domeniile auditor calitate si control managerial intern
•    Schimb de experientă cu o institutie internatională pentru persoanele certificate în domeniul auditor calitate

        

 

Fotografii finalizare proiect