Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Duminica, 21 Octombrie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism FormulareContact

Prima pagina > Comunicate > Proiect - Centrul Judetean Comunitar

Proiect - Centrul Judetean Comunitar

CONSILIUL JUDEŢEAN CLUJ

 

Informare de presă

Ref: Centrul Judeţean Comunitar  - Complex de servicii sociale comunitare pentru copii şi persoane adulte Cluj 

Consiliul Judeţean Cluj a decis elaborarea şi depunerea spre finanţare a unui proiect privind înfiinţarea unui Centru Judeţean Comunitar  -  Complex de servicii sociale comunitare pentru copii şi persoane adulte Cluj. Proiectul este inclus în Planul integrat de dezvoltare urbană a Polului de Creştere Cluj şi este eligibil pentru finanţare prin Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere, Domeniul de intervenţie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub-domeniul: Poli de creştere a Programului Operaţional Regional 2007-2013. Aplicaţia  urmează a fi depusă la sfârşitul lunii august.

Proiectul îşi propune dezvoltarea unor servicii comunitare integrate la nivel judeţean, în vederea reduceriii riscului de marginalizare şi excluziune socială, promovarea includerii sociale a copiilor şi adulţilor aflaţi în dificultate, acordarea de sprijin familiilor şi creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă pentru persoanele aflate în situaţie de excluziune socială, creşterea calităţii vieţii a persoanelor aflate în dificultate (copii şi adulţi) prin promovarea participării acestora la viaţa socială. Aşadar, prin intermediul proiectului se doreşte creşterea numărului de servicii comunitare de îngrijire de zi, creşterea numărului şi a calităţii serviciilor de consiliere pentru persoanele aflate în dificultate (copii tineri/persoane vârstnice/persoane cu deficienţe/handicap), acordarea de servicii sociale de calitate pentru bolnavii Alzheimer. 

“Prin intermediul acestui proiect ne propunem să contribuim, odată în plus, la reducerea riscului de marginalizare socială a persoanelor supuse în mod direct acestui pericol şi la creşterea gradului de incluziune socială a acestora, protecţia persoanelor aflate în dificultate reprezentând o prioritate constantă în activitatea noastră”, a declarat preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, domnul Alin Tişe.

Biroul de presă

07.07.2010