Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismReprezentanta Bruxelles Miercuri, 19 Septembrie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Jurnalul Judetului ClujFormulareContact

Prima pagina > Comunicate > Primire delegatie suedeza

Primire delegatie suedeza

                                                                            

                            CONSILIUL JUDEŢEAN CLUJ

Informare de presă
Ref: Primire delegaţie suedeză

     Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Cluj, domnul Ioan Oleleu, împreună cu domnul senator Alexandru Cordoş, Preşedintele Grupului Parlamentar de Prietenie România-Suedia, au primit astăzi, 8.11.2012, vizita doamnei Inger Harlevi, reprezentant al autorităţilor locale suedeze şi vicepreşedinte al Asociaţiei Liga Oraşelor – Die Hanse, expert în materie de proiecte europene dar şi specialist în domeniul turismului. Totodată, în vederea unei cât mai exacte abordări a aspectelor referitoare la implementarea proiectelor cu finanţare europeană dar şi la perspectivele acestui domeniu în contextul viitoarei perioade de programare 2014-2020, la întâlnire a participat şi directorul Agenţiei de Dezvoltare Regională Nord-Vest, domnul Claudiu Coşier.
     În cadrul întâlnirii au fost abordate o serie de aspecte referitoare la potenţialul şi posibilităţile de dezvoltare ale judeţului Cluj, o atenţie aparte fiind acordată iniţiativelor din domeniul turistic precum şi proiectelor cu finanţare europeană. Totodată, având în vedere inclusiv caracterul extrem de asemănător al reliefului şi al cadrului natural al judeţelor Cluj şi Blekinge, printre potenţialele domenii de interes comun au fost identificate cele referitoare la exploatările forestiere,  procesarea biomasei, producerea de energie verde din surse regenerabile, agricultura ecologică, valorificare fructelor de pădure etc.  
      De asemenea, ţinând cont de vasta expertiză pe care Doamna Inger Harlevi o deţine în domeniul turismului, inclusiv în calitatea domniei sale din perioada anilor 70, de fost ghid turistic în România pentru conaţionalii domniei sale, s-a pus problema măsurilor necesare în vederea unei valorificări superioare a potenţialului turistic al Transilvaniei, în general, şi al judeţului Cluj, în special. În acest context, în deplină consonanţă cu obiectul de activitate al Ligii pe care o reprezintă, doamna Inger Harlevi a subliniat excelenta oportunitate pe care punerea în valoare a patrimoniului construit medieval ar putea-o reprezenta pentru întreaga noastră regiune. În aceeaşi ordine de idei, doamna vicepreşedinte a menţionat faptul că ar dori includerea unor oraşe din judeţul Cluj în cadrul Asociaţiei pe care o reprezintă, o reţea cuprinzând 181 de oraşe din 16 ţări europene şi al cărei scop îl reprezintă promovarea turismului.  
     “Întâlnirea de astăzi marchează un prim pas în procesul de materializare a protocolului de colaborare încheiat cu partea suedeză, prin intermediul unor proiecte concrete, în domeniile de interes reciproc. În condiţiile în care Suedia reprezintă unul dintre cele mai prospere şi avansate ţări ale Europei, expertiza partenerilor noştri ne va fi de mare ajutor, atât în domeniul dezvoltării turismului, al accesării de fonduri europene cât şi în multe alte domenii. Nu în ultimul rând, modelul suedez prezintă relevanţă pentru noi din perspectiva sistemului extrem de performant de asistenţă şi protecţie socială pe care această ţară europeană a reuşit să îl conceapă şi să îl perfecţioneze continuu” a declarat vicepreşedintele Consiliului Judeţean Cluj, domnul Ioan Oleleu.
      În continuarea primirii de la sediul Consiliului Judeţean Cluj, vizita reprezentantei suedeze în judeţul Cluj cuprinde întâlniri la sediul Agenţiei de Dezvoltare Regională Nord-Vest precum şi la sediul Facultăţilor de Studii Europene şi Business ale Universităţii „Babeş-Bolyai”, intenţionându-se în acest context implicarea masteranzilor celor două facultăţi în diverse proiecte de interes comun. Totodată, doamna vicepreşedinte va vizita o parte dintre obiectivele turistice ale judeţului la a căror punere în valoare ar dori să contribuie, printre acestea putând fi amintite Salina Turda, Cheile Turzii şi Cheile Turenilor, staţiunea turistică Muntele Băişorii etc.
      Reamintim faptul că, în luna septembrie a acestui an, între judeţul Cluj din România şi judeţul Blekinge din Suedia a fost semnat un Protocol de Cooperare pe perioadă nedeterminată. Conceput în cadrul politicii de cooperare menite să întărească relaţiile economice, sociale şi culturale dintre România şi Suedia, Protocolul vizează, în principal, intensificarea colaborării româno-suedeze la nivelul autorităţilor locale, al mediilor de afaceri, al institutelor de învăţământ şi al altor instituţii şi organizaţii interesate din cele două judeţe. Astfel, cele două judeţe vor avea ca obiective în perioada următoare crearea condiţiilor pentru colaborare în domeniile economic, cultural, turistic, social, medical, efectuarea de schimburi de experienţă între unităţile de învăţământ din cele două judeţe precum şi schimburi de experienţă şi bune practici în domeniul administraţiei publice, în general, şi al întocmirii de proiecte şi accesării fondurilor europene, în special.

Biroul de presă
08.11.2012