Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Luni, 22 Octombrie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism FormulareContact

Prima pagina > Comunicate > Primire Ambasador Austria

Primire Ambasador Austria

                                                                    

                                CONSILIUL JUDEŢEAN CLUJ


Informare de presă
Ref: Primire Ambasador Austria


     Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, domnul Horea Uioreanu, împreună cu domnul vicepreşedinte Vakar Istvan, au primit astăzi, 12 martie 2013, vizita Ambasadorului Austriei în România, Excelenţa Sa, domnul Michael Schwarzinger, însoţit de soţia domniei sale, doamna Rosemaria Schwarzinger, ambasador al Asociaţiei SOS Satele Copiilor România.
       În cadrul vizitei, în vederea extinderii relaţiilor de cooperare bilaterală în multiple domenii, pentru atragerea de noi investitori austrieci şi, respectiv, extinderea cooperării economice şi a schimburilor comerciale, oaspeţilor austrieci le-au fost prezentate potenţialul economic şi investiţional al judeţului Cluj precum şi principalele proiecte aflate în derulare la nivelul Consiliului Judeţean Cluj. Totodată, în cadrul întâlnirii, Ambasadorul Austriei a exprimat disponibilitatea ţării sale de a împărtăşi părţii române din experienţa acumulată în multiple domenii de activitate. În acelaşi timp, reprezentanţii ambelor părţi au convenit asupra importanţei iniţierii unor cât mai strânse colaborări în domenii de interes reciproc precum turismul montan şi sporturile de iarnă, agricultura ecologică şi promovarea produselor tradiţionale, activităţi culturale, mediul universitar şi schimburi academice, etc. În acest sens, Excelenţa Sa, domnul ambasador Michael Schwarzinger a adus în atenţia conducerii Consiliului Judeţean Cluj ideea realizării la nivelul judeţului Cluj a unor şcoli profesionale cu diferite specializări şi calificări căutate în prezent pe piaţa muncii, după modelul austriac, şcoli care se bucură de un real succes în această ţară dar şi în alte state occidentale. 
      Pentru a facilita procesul de cunoaştere de către potenţialii investitori austrieci a potenţialului economic şi investiţional al judeţului Cluj, Preşedintele Consiliului Judeţean a precizat că va pune la dispoziţia Ambasadei Austriei o serie de materiale de prezentare a Parcurilor Industriale TETAROM şi a facilităţilor pe care acestea le oferă, a firmelor pe care acestea le găzduiesc deja, precum şi a unor materiale menite să promoveze potenţialul agricol al judeţului Cluj precum şi mediul său universitar. Tot din dorinţa de a pleda cauza judeţului şi de a convinge oficialul Austriei în legătură cu avantajele pe care judeţul Cluj le prezintă din punct de vedere investiţional, pe parcursul întâlnirii domnul Horea Uioreanu a menţionat printre punctele forte ale acestuia faptul că găzduieşte cel de-al doilea centru universitar al ţării, forţa de muncă înalt calificată şi vorbitoare de limbi străine, ataşată valorilor occidentale legate de muncă, aspecte care creează premisele optime în ceea ce priveşte atât atragerea de investitori austrieci cât şi turişti din această ţară. Totodată, Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj a adus la cunoştinţa ambasadorului Austriei intenţia de dezvoltare a turismului şi a domeniului schiabil în masivul Vlădeasa, prin crearea unor pârtii de schi şi a infrastructurii necesare. În acest sens, a fost analizată posibilitatea atragerii unor investitori austrieci, în vederea implementării proiectului în parteneriat cu partea română. Pentru aceasta, se mizează pe bogata experienţă în domeniu a partenerilor austrieci şi pe posibilitatea acestora de a mobiliza resursele financiare necesare, Consiliul Judeţean Cluj urmând a contribui prin realizarea infrastructurii necesare, sprijinirea în ceea ce priveşte obţinerea avizelor acordurilor şi autorizaţiilor necesare precum şi prin orice alte modalităţi care se impun şi pe care legislaţia în vigoare i le permite.
       “Întâlnirea cu Excelenţa Sa, domnul Michael Schwarzinger, Ambasadorul Austriei în România, a reprezentat un excelent prilej de a pleda cauza judeţului nostru, de a crea noi oportunităţi de colaborare şi de atragere a investitorilor din acest puternic stat european. Suntem extrem de interesaţi de ideea de a urma modelul austriac de dezvolare, bazat pe creativitate şi perfecţionare, în domenii precum turismul, agricultura şi spaţiu rural. Totodată, din dorinţa de a ne pune în valoare atuurile, consider că ar trebui intensificate contactele şi relaţiile de colaborare ale mediului academic clujean cu universităţile omoloage din Austria dar şi cele ale industriei IT locale cu cea austriacă”, a declarat preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, domnul Horea Uioreanu.

Biroul de presă
12.03.2013