Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismReprezentanta Bruxelles Joi, 16 August 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Jurnalul Judetului ClujFormulareContact

Prima pagina > Comunicate > Plan pentru managementul deseurilor

Plan pentru managementul deseurilor

                                                                             

                                                           ROMÂNIA
                                                        JUDEŢUL CLUJ
                                                  CONSILIUL JUDEŢEAN

Informare de presă

Ref: Master Plan pentru managementul deşeurilor

          Consiliul Judeţean Cluj anunţă finalizarea Master Planului pentru proiectul „Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul Cluj”, elaborat de către Consorţiul KOKS – ENVIROPLAN – EPEM – ROMAIR CONSULTING, grup căruia i-a fost atribuită  asistenţa tehnică a proiectul al cărui beneficiar este Consiliul Judeţean Cluj.
          „Această ultimă variantă a fost solicitată de către Consiliul Judeţean Cluj, în ideea completării lipsurilor identificate în varianta iniţială. Master Planul identifică, pentru o perioadă de 30 de ani, măsurile necesare pentru realizarea unui sistem integrat de management al deşeurilor solide în judeţul Cluj, în conformitate cu obligaţiile legale şi cele generate din reglementările legislaţiei europene la care este parte”, consideră preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, d-nul Alin Tişe
          Documentul este elaborat în baza cunoaşterii detaliate a situaţiei existente în judeţul Cluj privind managementul deşeurilor. Punctul central îl reprezintă deşeurile municipale solide (deşeuri generate de gospodării, de instituţii, comerţ şi industrie similare ca proprietăţi cu deşeurile menajere).
          Cel mai important obiectiv al Master Planului este să identifice locaţia potrivită pentru depozitarea deşeurilor, precum şi să stabilească sistemul corespunzător pentru managementul integrat al deşeurilor municipale. Acest document se revizuieşte şi se actualizează în conformitate cu evoluţia implementării măsurilor cerute şi cu schimbarea cererii şi integrarea totală a măsurilor corespunzătoare pentru fluxurile de deşeuri non-municipale.
          Mater Planul acoperă judeţul Cluj, atât în zona urbană, cât şi în cea rurală. Considerente de ordin financiar şi gradul de suportabilitate vor determina investiţiile care vor fi incluse în prima etapă de finanţare pentru care va fi solicitată cotribuţia UE. Grupul ţintă al proiectului include populaţia întregului judeţ.
          Serviciile prestate de către consultant sunt fi grupate în trei mari etape:
      - în etapa de prefezabilitate (finalizată în acest moment) s-a evaluat situaţia existentă şi s-a dezvoltat Master Planul
      - etapa studiu de fezabilitate (în curs de finalizare, termen luna august 2009) se referă la elaborarea documentelor şi studiilor pentru susţinerea aplicaţiei pentru cofinanţarea din partea UE
      - ultima etapă se referă la ofertare (pregătirea documentelor pentru contracte, lucrări şi servicii)
          Prin HGR nr.349/2005 privind depozitarea deşeurilor, se impune ca depozitele neconforme situate în Judeţul Cluj să îşi sisteze activitatea, după cum urmează: Pata Rât şi Cetan Dej până la data de 16 iulie 2010, iar depozitele de la Gherla, Câmpia Turzii, Huedin, Turda  până la data de 16 iulie 2012.
          Proiectul SISTEMUL INTEGRAT DE MANAGEMENT AL DEŞEURILOR este derulat prin P.O.S. Mediu în cadrul AXEI PRIORITARE 2 “Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor şi reabilitarea siturilor istorice contaminate” şi este prevăzut a se finanţa prin Fondul European de Dezvoltare Regională.  

          Scurtă prezentare a proiectului:
         Pentru optimizarea gestiunii deşeurilor la nivelul judeţului Cluj, localităţile rurale şi urbane sunt grupate în patru zone de gestiune :
      • zona centrală - municipiului Cluj Napoca şi comunele adiacente acestuia;
      • zona Gherla-Dej şi comunele adiacente;
      • zona Turda-Câmpia Turzii (Mihai Viteazu) şi comunele adiacente;
      • zona Huedin şi comunele adiacente;
         Aceste zone sunt grupate în jurul staţiilor de transfer. De aici deşeurile vor fi transportate la depozitul ecologic judeţean cu vehicule specializate închise.
          La depozitul ecologic judeţean va avea loc sortarea deşeurilor transportate de la staţiile de transfer, compostarea  deşeurilor organice şi respectiv depozitarea finală  a refuzului rezultat în urma sortării.
         În cadrul proiectului se va trata şi închiderea şi reabilitarea depozitelor existente (în mediul urban şi rural). 
          Valoarea estimativă a lucrarilor de investiţii pentru intervalul de timp 2008-2013 este de 42,72 mil Euro din care:
      - prevazut a se finanţa prin POS Mediu: 35 mil.Euro (se vor asigura astfel: 80% Fondul European de Dezvoltare Rurală, 18% bugetul de stat, 2% beneficiarul proiectului)
      - neeligibil: 7,72 mil Euro (se vor asigura de către beneficiarul proiectului)

    Biroul de presă
    17.06.2009