Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Marti, 23 Octombrie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism FormulareContact

Prima pagina > Comunicate > Participare conferinta SMART+

Participare conferinta SMART+

                                                 CONSILIUL JUDEŢEAN CLUJ


Informare de presă
Ref:  Participarea Consiliului Judetean Cluj la Conferinta Internatională SMART+ „Solutii inteligente: sprijin pentru IMM-uri într-un mediu provocator” 

      În perioada 24-25 octombrie 2012, reprezentanţii Consiliului Judeţean Cluj participă la cea de-a doua Conferinţă Internaţională SMART+ „SoluÈ›ii inteligente: sprijin pentru IMM-uri într-un mediu provocator” organizat sub egida EUREGIA 2012. Târgul pentru dezvoltare locală şi regională EUREGIA se desfăşoară o dată la doi ani în Leipzig, Germania, fiind o platformă pentru schimbul de idei şi totodată pentru promovarea dialogului interregional şi transnaţional.
     Evenimentul reuneşte reprezentanţi ai regiunilor partenere SMART+ din Spania - Aragon, Saxonia, MaÅ‚opolska, Macedonia de Vest, judeţul Cluj şi Sud – Estul Bulgariei, experţi, beneficiarii subproiectelor finanţate prin SMART+, oameni politici din Saxonia, reprezentanţi ai Secretariatului Tehnic Comun INTERREG IV C. 
      În cadrul conferinţei a avut loc, de asemenea, cea de-a patra întâlnire a Comitetului Strategic al Experţilor SMART+, întâlnire desfăşurată într-un moment crucial al implementării proiectului, experţii putând analiza şi discuta despre primele rezultate obţinute în cadrul subproiectelor şi bunele practici identificate până în prezent.
      Azi, 25 octombrie 2012, pentru prima dată după Conferinţa de lansare a subproiectelor, desfăşurată la Kozani, Grecia în luna mai 2011, toţi partenerii din cadrul sub-proiectelor SMART+ au avut posibilitatea de a se reîntâlni şi de a realiza schimburi de experienţă, evidenţiind astfel exemplele de bune practici identificate pe parcursul implementării subproiectelor. Tot astăzi s-a desfăşurat şedinţa de lucru a membrilor Unităţii de Coordonare şi a Comitetului de Conducere al proiectului SMART+, discuţiile vizând evaluarea activităţilor realizate până în prezent, aspecte administrative şi strategice legate de implementarea proiectului, respectiv a subproiectelor precum şi stabilirea unui calendar estimativ pentru desfăşurarea activităţilor viitoare.
      “Principalele avantaje pe care implementarea acestor subproiecte le va determina la nivelul mediului de afaceri local al judeţului Cluj sunt legate, în principal, de preluarea de la partenerii externi şi, respectiv, diseminarea unor modele de succes în domeniul inovării, cercetării şi dezvoltării tehnologice. În cadrul conferinţei au fost prezentate bunele practici identificate în cadrul subproiectelor SMART+, bune practici prin a căror implementare se va contribui la îmbunătăţirea capacităţii de inovare a întreprinderilor clujene şi la creşterea competitivităţii judeţului în plan naţional şi chiar internaţional. Apreciem faptul că, în contextul în care, prin capacitatea sporită de supravieţuire şi reorientare rapidă,  întreprinderile mici şi mijlocii şi-au dovedit deja viabilitatea inclusiv în cazul unor crize economice globale cum este cea pe care am traversat-o în ultimii ani, decizia sprijinirii lor este una mai mult decât necesară şi oportună” a declarat preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, domnul Horea Uioreanu.     
      Exemplele de bune practici identificate vor reprezenta baza pentru Carta SMART+, care va formula o strategie interregională pentru promovarea inovării, cercetării şi dezvoltării tehnologice  în cadrul întreprinderilor mici.
     Reamintim faptul că SMART+ este un proiect pentru susţinerea inovaţiilor în întreprinderile mici, finanţat prin programul INTERREG IV C, şase regiuni partenere din Spania, Germania, Polonia, Grecia, România şi Bulgaria implementând activităţi pentru promovarea inovării, cercetării şi dezvoltării tehnologice a IMM-urilor.
      Obiectivele SMART+ includ:
- Facilitarea participării întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM-uri) în cadrul reţelelor şi clusterelor;
- Asigurarea unui mai bun acces la cercetare şi dezvoltare tehnologică şi la partenerii de afaceri;
- Dezvoltarea strategiilor pentru comercializarea ideilor inovative;
- Îmbunătăţirea capacităţilor angajaţilor din cadrul IMM-urilor pentru activităţile de cercetare, dezvoltare tehnologică şi gestionarea inovării prin instruire şi cu sprijinul experţilor.
      Subproiectele finanţate prin intermediul proiectului SMART+ sunt:
- TREC (Trans-national Renewable Energy Cluster) având ca scop crearea unui cluster transnaţional în domeniul energiei regenerabile format din reprezentanţi ai mediului de afaceri, cercetare şi autorităţi publice din judeţul Cluj, Regiunea Macedonia de Vest din Grecia şi Regiunea Saxonia din Germania;
- STP (Partnership for establishment of Science and Technology Parks in Eastern Europe), având ca scop transferul de bune practici, metodologie şi management de structuri de sprijin pentru afaceri şi cercetare în vederea înfiinţării unui parc ştiinţific şi tehnologic în locaţiile: Cluj-Napoca, Burgas în Bulgaria şi Ptolemais în Grecia, sub îndrumarea Parcului Tehnologic Walqa din Regiunea Aragon, Spania.
- SMEGoNET (SME Go Global Networks), vizează facilitarea internaţionalizării afacerilor, accesul la servicii de cercetare şi cooperare între regiunile partenere: Malopolska din Polonia, Aragon din Spania, Macedonia de Vest din Grecia şi  judeţul Cluj din Romania.
- IART Territories (Innovative and responsible tourism territories), având ca scop impulsionarea inovării în activităţile cu destinaţie turistică, prin transfer de bune practici şi cooperare, instruire a operatorilor şi a ofertei turistice zonale şi dezvoltarea unei platforme integrate on-line destinată promovării turistice. 
- REGIONET (Clusters and networks as successful drivers – guiding regions to competitiveness and innovation), având ca scop transferul de expertiză în managementul reţelelor şi al clusterelor, promovarea cooperării între mediul de afaceri şi cercetare din regiunile partenere şi aplicarea bunelor practici prin crearea la finalul proiectului a unui cluster la Cluj-Napoca.
- SMART Tourism (The Role of Innovative Services in the Tourism Market to Support Regional Development).
- INNOFIN (Strengthening Competences of Early Stage Finance Managers).
      Bugetul total prevăzut pentru SMART+ este de 4.004.000 Euro. Bugetul total propus pentru Consiliul Judeţean Cluj, pe perioada 2010 – 2013, este în sumă totală de 450.000 Euro. Cofinanţarea Uniunii Europene, prin Fondul European de Dezvoltare Regională fiind de 85%, respectiv 382.500 Euro.

Biroul de presă
25.10.2012