Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Miercuri, 24 Octombrie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism FormulareContact

Prima pagina > Comunicate > Participare CJC Proiect Smart+

Participare CJC Proiect Smart+

Comunicat de presă 

Ref.: Participarea Consiliului Judeţean Cluj la activităţile Proiectului SMART+ Mini-program pentru inovarea IMM-urilor şi promovarea cercetării şi dezvoltării tehnologice 

            O delegaţie de experţi din cadrul Consiliului Judeţean Cluj a participat în perioada 21-22.06.2010 la activităţile care au avut loc, în Burgas, Bulgaria, în cadrul proiectului SMART+, finanţat prin Programul de Cooperare Interregională INTERREG IV C, respectiv la conferinţa publică de lansare a proiectului şi la întâlnirea Unităţii de coordonare şi a Comitetului de conducere al proiectului. 

            Conferinţa publică de lansare a proiectului a fost urmată de prezentarea rapoartelor ex-ante ale regiunilor partenere, rapoarte ce au fost întocmite cu scopul de a identifica actorii cheie din domeniul inovării şi de a analiza politicile şi instrumentele existente de promovare a inovării, cercetării şi dezvoltării tehnologice a IMM-urilor. Pe baza acestor rapoarte partenerii proiectului vor identifica o serie de priorităţi pentru lansarea unui apel pentru subproiecte. Priorităţile vor viza 3 teme principale: ştiinţă şi cercetare, structuri de sprijin al afacerilor şi întreprinderi şi economie. Apelul pentru subproiecte va fi lansat în luna octombrie 2010 şi va fi deschis până în luna decembrie 2010. 

            A doua parte a întâlnirii a fost dedicată unei sesiuni comune de prezentări ale experţilor din regiunile partenere, structurate pe cele 3 teme anterior menţionate: 

Ştiinţă şi cercetare: Diego de Miguel - Asociaţia NEuropa, Spania

Structuri de sprijin a afacerilor:

                                Dr. Mariana Tcholakova, Camera de Comerţ Germano-Bulgară 

                                José Luis Latorre, Parcul Tehnologic Walqa, Spania 

                                Julia Spiridonova, Asociaţia Naţionala a Municipiilor, Bulgaria 

                                Ioana Dragoş, Institutul Regional pentru Cercetare, Educaţie şi Transfer Tehnologic, Romania 

Întreprinderi şi economie: Dr. Ulrich Bobe, Institutul de Inginerie şi Construcţii Chemnitz, Germania. 

Proiectul SMART+ este finanţat prin Programul de Cooperare Interregională INTERREG IV C. Proiectul se încadrează în Axa Prioritară 1: Inovare şi economia cunoaşterii, Domeniul Major de Intervenţie: Inovare, cercetare şi dezvoltare tehnologică. Durata de implementare a proiectului este de 48 luni (2010-2013). 

            Scopul proiectului este de a analiza, transfera şi disemina bune practici pentru promovarea inovării şi cercetării şi dezvoltării tehnologice a IMM-urilor.  

            Partenerii implicaţi în proiect sunt :Federaţia Aragoneză a Municipiilor, Regiunilor şi Provinciilor din Spania – lider de proiect;Regiunea Leipzig din Germania;Regiunea Malopolska din Polonia; Regiunea Macedonia de Vest din Grecia; Consiliul Judeţean Cluj;Asociaţia Naţională a Municipiilor din Bulgaria. 

            Principalele activităţi care se vor desfăşura în cadrul acestui proiect sunt: 

1.        Schimbul de experienţă dedicat identificării şi analizei de bune practici legate de promovarea inovării şi cercetării şi dezvoltării tehnologice în IMM-uri; 

2.        Lansarea unui apel pentru depunerea de sub-proiecte şi selectarea a 6 subproiecte; 

3.        Promovarea şi diseminarea rezultatelor proiectului. 

            Bugetul total prevăzut pentru SMART+ este de 4.004.000 Euro. Bugetul total propus pentru Consiliul Judeţean Cluj, pe perioada 2010 – 2013, este în sumă totală de 450.000 Euro. Cofinanţarea Uniunii Europene, prin Fondul European de Dezvoltare Regională, este de 85%, respectiv 382.500 Euro

               „Participarea Consiliului Judeţean Cluj la acest proiect este cu atât mai utilă şi mai relevantă cu cât, atât din punct de vedere al teoriilor economice cât şi în practică s-a constatat faptul că întreprinderile mici şi mijlocii reprezintă sectorul cel mai dinamic al economiei, cu cel mai rapid ritm de creştere economică dar şi cu o capacitate de adaptare şi reprofilare crescută. De asemenea, o prioritate în vederea dezvoltării economice locale trebuie să o reprezinte orientarea spre inovare, cercetare şi dezvoltarea tehnologică, motiv în plus pentru noi de a analiza şi sprijini politicile de promovare a acestora” a declarat preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, domnul Alin Tişe. 

 

Biroul de presă 

28.06.2010