Ș   

Organigrama Aparatului de specialitate

ORGANIGRAMA - aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Cluj aprobată prin HCJ nr. 271/ 31.10.2018