Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Miercuri, 24 Octombrie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism FormulareContact

Prima pagina > Comunicate > O noua finantare nerambursabila suplimentara obtinuta de CJCluj pentru tinerii cu nevoi speciale

O noua finantare nerambursabila suplimentara obtinuta de CJCluj pentru tinerii cu nevoi speciale

                                      

                           CONSILIUL JUDEŢEAN CLUJ


Informare de presă
Ref: O nouă finanţare nerambursabilă suplimentară obţinută de Consiliul Judeţean Cluj pentru tinerii cu nevoi speciale


     Vineri, 19 august 2016, la sediul Fondului Român de Dezvoltare Socială din Bucureşti a avut loc semnarea de către reprezentanţii Consiliului Judeţean Cluj a actului adiÈ›ional prin care se aprobă suplimentarea cu 381.873,75 lei a fondurilor aprobate şi, implicit, prelungirea perioadei de implementare a proiectului ”Inovare prin acÈ›iuni de integrare a tinerilor cu nevoi speciale”. Început în data de 6 februarie 2015, proiectul este finanţat prin intermediul Mecanismului Financiar al SpaÈ›iului Economic European.
     Fondurile suplimentare astfel obţinute de Consiliul Judeţean sunt destinate derulării unor activităÈ›i menite să contribuie la atingerea obiectivelor proiectului în derulare, fie prin includerea unor noi activităţi, fie prin extinderea sau dezvoltarea unora deja incluse în planul de activităÈ›i al proiectului. În acest sens, urmează a fi creat un serviciu inovativ de terapie ocupaÈ›ională pentru sprijinirea tinerilor cu dizabilităÈ›i, prin amenajarea a trei camere de stimulare senzorială, se vor oferi servicii complementare de educaÈ›ie pentru sănătate în beneficiul a 180 de tineri incluşi în grupul È›intă, vor fi furnizate servicii complementare de consiliere vocaÈ›ională şi se vor organiza, ca È™i serviciu educaÈ›ional complementar, o serie de activităÈ›i recreative: deplasare la film, vizită la Salina Turda precum şi organizarea, în preajma sărbătorilor de iarnă, a patru activităţi la fiecare din cele trei centre.
     “Îmbucurător e faptul că, prin această nouă suplimentare a fondurilor nerambursabile  aprobate pentru încă un proiect dedicat persoanelor cu nevoi speciale, reuşim, fără a implica fonduri suplimentare din bugetul Consiliului, să oferim tinerilor beneficiari un plus în ceea ce priveşte condiţiile de viaţă precum şi posibilităţi crescute de recuperare şi integrare în societate”  a precizat Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, domnul Alin Tişe.
      Reamintim în acest context faptul că obiectivul general al proiectului ”Inovare prin acÈ›iuni de integrare a tinerilor cu nevoi speciale” finanÈ›at în cadrul în cadrul Apelului SINERGII pentru VIITOR - Tineri aflaÈ›i în situaÈ›ii de risc din cadrul Programului - ”Copii È™i tineri aflaÈ›i în situaÈ›ii de risc È™i iniÈ›iative locale È™i regionale pentru reducerea inegalităÈ›ilor naÈ›ionale È™i pentru promovarea incluziunii sociale”, program derulat în cadrul Mecanismului Financiar al SpaÈ›iului Economic European, îl constituie creÈ™terea gradului de incluziune a tinerilor cu nevoi speciale prin implementarea unor servicii integrate educaÈ›ionale, inovative, de stimulare polisenzorială, social comportamentală È™i educaÈ›ie informală.
     Programat a se finaliza la sfârşitul lunii februarie 2017, proiectul „Inovare prin acţiuni de integrare a tinerilor cu nevoi speciale” este implementat în trei unităţi de învăţământ special sau de asistenţă socială din subordinea Consiliului Judeţean Cluj, respectiv Liceul Tehnologic Special SAMUS, Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Jucu şi Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Gherla, urmând ca de pe urma implementării acestui proiect să beneficieze 265 de tineri cu nevoi speciale. 
 
Biroul de presă
19 august 2016