Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismReprezentanta Bruxelles Vineri, 17 August 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Jurnalul Judetului ClujFormulareContact

Prima pagina > Comunicate > Modificari legislatie cadastru

Modificari legislatie cadastru

                                                            

 CONSILIUL JUDEŢEAN CLUJ

 

Informare de presă 

Ref: Modificări privind modul de avizare şi recepţie a lucrărilor din domeniul cadastrului 

            Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, d-nul Alin Tişe, a transmis o adresa în atenţia tuturor primăriilor din judeţ, referitoare la modificările survenite în modul de avizare, verificare şi recepţie a lucrărilor din domeniul cadastrului, geodeziei, al topografiei, fotogrammetriei şi al cartografiei, aşa cum reies din Ordinul Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 108/29.03.2010, recent publicat în Monitorul Oficial, emis în baza prevederilor Legii nr.7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

Articolul 3 al.(1) al acestui regulament prevede faptul că „specificaţiile tehnice conţinute în documentaţiile de atribuire a contractelor de lucrări de specialitate sunt avizate pentru conformitate de Agenţia Naţională / oficiul teritorial, înainte de iniţierea procedurilor de achiziţie publică, indiferent de sursele de finanţare.”  De asemenea, în regulament este prevăzută recepţia planurilor topografice analogice şi digitale, în această categorie înscriindu-se şi documentaţiile topografice aferente studiilor de fezabilitate. Recepţia se efectuează de către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (O.C.P.I.) pe teritoriul căruia se realizează lucrarea. 

În consecinţă derularea procedurilor de achiziţie publică, precum şi  întocmirea studiilor de fezabilitate care au ca obiect realizarea lucrărilor din domeniul cadastrului, al geodeziei, al topografiei, al fotogrammetriei şi al cartografiei, avizarea specificaţiilor tehnice, respectiv recepţia documentaţiilor topografice aferente studiilor de fezabilitate se va efectua în conformitate cu actul normativ mai sus menţionat. 

Biroul de presă 

20.07.2010