Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Marti, 23 Octombrie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism FormulareContact

Prima pagina > Comunicate > Lista solicitanti licitatie CMID

Lista solicitanti licitatie CMID

CONSILIUL JUDEŢEAN CLUJ 

 

Informare de presă 

Ref: Lista solicitanţi care au ridicat documentaţia de atribuire pentru  lucrări de proiectare şi execuţie “Centru de Management Integrat al Deşeurilor Cluj-Napoca”

            Consiliul Judeţean Cluj a publicat pe SEAP (Sistemul Electronic de Achiziţii Publice), în data de 08.09.2010, anunţul de participare în vederea desfăşurării procedurii de achiziţie publică pentru contractul „Lucrări de proiectare şi execuţie pentru Centru de Management Integrat al Deşeurilor Cluj-Napoca, obiectiv care va fi situat în sud-estul municipiului Cluj-Napoca, în zona „Tufele Roşii”. Până în data de 16.09.2010 au solicitat documentaţia un număr de 13 agenţi economici: 

            -          SC Iridex Group Construcţii SRL  Voluntari, Ilfov 

            -          SC Hidroconstrucţia SA Bucureşti 

-          SC ACI Cluj SA, Cluj-Napoca 

-          Strabag AG, (Austria) , sucursala Romania, Voluntari, Ilfov 

-          SC Verbau Romania SRL, Cluj-Napoca 

-          SC Minesa ICPM SA, Cluj-Napoca 

-          SC Viarom Construct SA, Bucureşti 

-          Mesogeos SA, (Grecia) sucursala Romania, Bucureşti 

-          Wilhelm Geiger GmbH&Co.KG, (Germania), sucursala Romania, Bucureşti 

-          Geo Nova SpA, Italia, Treviso 

-          Rosal Grup SRL, sucursala Cluj 

-          SC I.G.U.T. SRL, Braşov 

-          Nemzetkozi Vegyepszer ZRt, Ungaria, Budapesta 

                Este îmbucurător interesul manifestat încă de la început pentru acest important proiect. Numărul, dar mai ales calitatea firmelor solicitante ne dă încredere că atribuirea acestui important proiect va aduce un câştigător competent. Termenul limită de depunere a ofertelor sau a cererilor de participare este 21 octombrie  2010, ora 09.00, urmând ca acestea să fie deschise în aceeaşi zi la ora 11.00, la sediul Consiliului Judeţean Cluj”, consideră vicepreşedintele Consiliului Judeţean Cluj, d-nul Radu Bica. 

În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, această licitaţie este una deschisă şi va avea drept criteriu de atribuire „oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic”, stabilirea ofertei câştigătoare urmând a se realiza prin aplicarea următorilor factori de evaluare: preţul ofertei (50%) şi punctajul tehnic (50%). Valoarea estimată a contractului este de 139.495.442 RON fără TVA (32.717.760 euro fără TVA), garanţia de bună execuţie reprezintă 10% din valoarea contractului, termenul de finalizare fiind de 14 luni începând de la data atribuirii contractului.

Biroul de presă 

16.09.2010