Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismReprezentanta Bruxelles Miercuri, 15 August 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Jurnalul Judetului ClujFormulareContact

Prima pagina > Comunicate > Licitatie SF drumuri judetene

Licitatie SF drumuri judetene

CONSILIUL JUDEŢEAN CLUJ

 

Informare de presă 

Ref: Licitaţie pentru întocmirea studiilor de fezabilitate în vederea modernizării şi reabilitării drumurilor judeţene 

Consiliul Judeţean Cluj a publicat în SEAP (Sistemul Electronic de Achiziţii Publice) anunţul  de participare nr. 103728/14.07.2010 în vederea desfăşurării procedurii de achiziţie publică pentru „Expertiza tehnică, documentaţie de avizare şi devize generale a lucrărilor de intervenţii pentru programul de modernizare şi reabilitare a drumurilor judeţene din judeţul Cluj pentru perioada 2010-2012”. 

Contractul vizează în principal întocmirea de studii de fezabilitate în vederea modernizării şi reabilitării drumurilor judeţene din judeţul Cluj, în perioada 2010-2012. Astfel, drumurile judeţului au fost împărţite în 7 sectoare cuprinzând fiecare cca. 100 de km de drumuri judeţene (între 5 şi 8 drumuri). În stabilirea tronsoanelor de drumuri propuse pentru a fi cuprinse în acest program, trasee care însumează 717 km de drum, au fost luate în considerare o serie de criterii tehnice precum analiza evoluţiei traficului rutier pe drumurile judeţene pe perioada 2005-2010, starea drumurilor judeţene constatată în urma inspecţiilor realizate pe teren de către personalul de specialitate al R.A.A.D.P.P. Cluj, precum şi reclamaţiile, sugestiile şi solicitările populaţiei, ale agenţilor economici şi ale instituţiilor publice interesate.  

Valoarea estimată pe fiecare lot pentru serviciile care fac obiectul achiziţiei publice, fără TVA, este de 361.000 lei pentru Lotul 1, 292.000 lei pentru Lotul 2, 411.000 lei pentru Lotul 3, 338.000 lei pentru Lotul 4, 247.000 lei pentru Lotul 5, 329.000 lei pentru Lotul 6, 422.000 lei pentru Lotul 7. 

În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, această licitaţie este una deschisă şi va avea drept criteriu de atribuire „preţul cel mai scăzut”. Valoarea estimativă a contractului este de 2.400.000 lei fără TVA, garanţia de bună execuţie reprezentând 5% din preţul contractului fără TVA. Termenul limită de depunere a ofertelor sau a cererilor de participare este 23 august 2010, ora 09.00. 

Documentaţia prevede şi anumite cerinţe obligatorii, precum: 

- Depunerea unui certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului cu cel mult 30 de zile înainte de data deschiderii ofertelor, din care să rezulte că domeniul de activitate al ofertantului (inclusiv al subcontractantului) corespunde obiectului procedurii; 

- Cifra de afaceri medie globală pe ultimii 3 ani în funcţie de lot trebuie să fie de minim: LOT 1= 722.000 lei, LOT 2= 584.000 lei, LOT 3= 822.000 lei, LOT 4= 676.000 lei, LOT 5=  494.000  lei, LOT 6= 658.000 lei, LOT 7= 844.000 lei. De asemenea, în cazul în care ofertantul va depune oferta pentru mai multe loturi cifra de afaceri solicitată va fi egală cu suma cifrei de afaceri aferentă loturilor pentru care va depune oferta; 

- Experienţă similară în funcţie de lot - prezentarea unui contract similar sau a cel mult 3 contracte similare încheiate în ultimii 3 ani, al cărui obiect este de aceeaşi natură şi complexitate cu serviciile care urmează a fi prestate. 

„Am demarat în regim de urgenţă licitaţia pentru studiile de fezabilitate necesare în vederea modernizării şi reabilitării celor 717 km de drumuri judeţene întrucât ne dorim ca execuţia acestor lucrări să înceapă cât mai curând posibil. Câştigătorii licitaţiei vor avea obligaţia de a finaliza studiile de fezabilitate  în termen de cel mult 45 de zile începând de la data atribuirii contractului, astfel încât lucrările propriu-zise să înceapă cel târziu în toamnă şi să se finalizeze în maxim 2-3 ani. În acest fel, într-un interval de timp rezonabil drumurile judeţene vor ajunge la standardele celor mai bune drumuri naţionale din judeţ iar cei 717 km de drum care vor fi reabilitaţi nu vor mai avea nevoie de nicio intervenţie de natură tehnică timp de minim 7 ani”, a declarat preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, domnul Alin Tişe. 

   Biroul de presă 

14.07.2010