Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Miercuri, 17 Octombrie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism FormulareContact

Prima pagina > Comunicate > Licitatie lucrari Centru de Management Integrat al Deseurilor

Licitatie lucrari Centru de Management Integrat al Deseurilor

CONSILIUL JUDEŢEAN CLUJ

Informare de presă 

Ref: Licitaţie pentru realizare lucrări de proiectare şi execuţie pentru “Centru de Management Integrat al Deşeurilor Cluj-Napoca”

Consiliul Judeţean Cluj a publicat pe SEAP (Sistemul Electronic de Achiziţii Publice), în data de 08.09.2010, anunţul de participare în vederea desfăşurării procedurii de achiziţie publică pentru contractul „Lucrări de proiectare şi execuţie pentru Centru de Management Integrat al Deşeurilor Cluj-Napoca, obiectiv care va fi situat în sud-estul municipiului Cluj-Napoca, în zona „Tufele Roşii”.

Proiectul va cuprinde:

-                     Zona Tehnică, compusă dintr-o staţie de sortare deşeuri reciclabile, staţie de tratare mecano-biologică, infrastructură adiacentă (alimentare cu apă, alimentare cu energie electrică, reţea de incendiu, etc.)

-                     Zona de Depozitare Finală (inclusiv zona administrativă)

-                     Drumuri interioare

În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, această licitaţie este una deschisă şi va avea drept criteriu de atribuire „oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic”, stabilirea ofertei câştigătoare urmând a se realiza prin aplicarea următorilor factori de evaluare: preţul ofertei (50%) şi punctajul tehnic (50%). Valoarea estimată a contractului este de 139.495.442 RON fără TVA (32.717.760 euro fără TVA), garanţia de bună execuţie reprezintă 10% din valoarea contractului, termenul de finalizare fiind de 14 luni începând de la data atribuirii contractului.

Termenul limită de depunere a ofertelor sau a cererilor de participare este 21 octombrie  2010, ora 09.00, urmând ca acestea să fie deschise în aceeaşi zi la ora 11.00, la sediul Consiliului Judeţean Cluj.

Biroul de presă

09.09.2010