Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Vineri, 19 Octombrie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism FormulareContact

Prima pagina > Comunicate > Licitatie furnizare produse lactate

Licitatie furnizare produse lactate

CONSILIUL JUDEŢEAN CLUJ  

 

Informare de presă 

Ref: Licitaţie pentru furnizarea de produse lactate pentru elevi şi preşcolari

Consiliul Judeţean Cluj a publicat în SEAP (Sistemul Electronic de Achiziţii Publice) anunţul de participare nr. 103286/03.07.2010 privind atribuirea contractului de servicii „Acordarea de produse lactate pentru elevii din clasele I-VIII şi preşcolarii din grădiniţele cu program normal de 4 ore, din învăţământul de stat şi privat”. 

Atribuirea contractului de furnizare de produse se va face în urma desfăşurării unei licitaţii deschise, cu etapă finală de licitaţie electronică şi va avea drept criteriu de atribuire „preţul cel mai scăzut”. Finalizarea procedurii se va efectua prin încheierea unui acord-cadru, pe o perioadă de 3 ani, cu un operator economic pentru fiecare lot, ce va avea în vedere atribuirea de contracte subsecvente de furnizare, o primă etapă fiind în acest an şcolar (n.2010 – 2011), a doua etapă în anul şcolar 2011 – 2012 şi a treia etapă în anul 2012 - 2013. 

Cele trei loturi sunt împărţite după zonele în care produsele lactate vor fi livrate pe teritoriul judeţului Cluj. Astfel: 

-          Lot nr. 1 – Zona 1 - Cluj –Napoca, Huedin şi comunele arondate 

-          Lot nr. 2 – Zona 2 - Turda, Câmpia Turzii şi comunele arondate 

-          Lot nr. 3 – Zona 3 - Gherla, Dej  şi comunele arondate 

Termenul limită de depunere a ofertelor este 03.08.2010, ora 09.00. Deschiderea ofertelor va avea loc în aceeaşi zi, la ora 11.00, la sediul Consiliului Judeţean Cluj. Valoarea  estimativă a contractului pentru toate cele 3 loturi este de 21.344.006,82 lei, fără TVA. 

Principalul produs lactat care se poate distribui în cadrul acestui program este lapte UHT. Pentru diversificarea programului însă, operatorul economic câştigător al licitaţiei poate opta pentru produse lactate derivate (iaurt simplu integral), care vor trebui să aibă obligatoriu acelaşi gramaj ca şi produsul de bază, respectiv 200 de grame/unitate, fără a depăşi 33% din cantitatea totală livrată. Transportul şi distribuţia produselor lactate se vor desfăşura zilnic sau bisăptămânal la destinatar (şcoală, grădiniţă). Cantităţile totale sunt stabilite de Consiliul Judeţean, cu nominalizarea localităţilor, şcolilor şi grădiniţelor de stat cu program normal de 4 ore şi în funcţie de efectivul de preşcolari şi elevi din fiecare unitate de învăţământ, furnizat de către Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj. 

 Am decis iniţierea din timp a procedurilor de licitaţie, astfel încât să asigurăm organizarea în condiţii optime a derulării acestui program la nivelul judeţului Cluj. În anul şcolar 2009-2010 Consiliul Judeţean a asigurat furnizarea acestor produse lactate şi de panificaţie pentru nu mai puţin de 56.561 de elevi şi preşcolari din 688 de unităţi de învăţământ preuniversitar sau preşcolar, de stat sau private,de pe întreg teritoriul judeţului, fără niciun fel de incidente majore”, a declarat preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, domnul Alin Tişe. 

Biroul de presă 

   06.07.2010