Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Miercuri, 24 Octombrie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism FormulareContact

Prima pagina > Comunicate > Licitatie echipamente medicale

Licitatie echipamente medicale

CONSILIUL JUDEŢEAN CLUJ 

Informare de presă 

Ref: Licitaţie pentru achiziţionarea de echipamente medicale la Spitalul de Recuperare 

Consiliul Judeţean Cluj a publicat pe portalul www.e-licitatie.ro invitaţia de participare nr. 94903/2010 la care a ataşat documentaţia de atribuire în vederea desfăşurării licitaţiei de achiziţie publică pentru furnizarea de Echipamente medicale pentru proiectul „Reabilitarea şi modernizarea ambulatoriul Corp „F”– Hidroterapie al Spitalului Clinic de Recuperare, Cluj - Napoca”. 

            Echipamentele medicale achiziţionate prin intermediul acestei licitaţii trebuie să corespundă cerinţelor caietului de sarcini pentru dotarea Spitalului de Recuperare Cluj –Napoca. Întrucât echipamentele medicale sunt divizate pe loturi, ofertele operatorilor economici s-au depus pentru unul sau mai multe loturi:

      -          Lot  nr. 1- Saună Lambrisată, 1 bucată 

-          Lot nr. 2 - Baie galvanică celulară, 4 bucăţi 

-          Lot nr. 3 - Bazin treflă echipat cu instalaţie de reciclare, încălzire şi împrospătare apă, 4 bucăţi 

-          Lot nr. 4 - Masă de masaj, 8 bucăţi 

-          Lot nr. 5  - Masă de hidromasaj, 1 bucată

-          Lot nr. 6 - Cadă de baie cu hidromasaj, 2 bucăţi 

-          Lot nr. 7 - Duş scoţian, 1 bucată 

-          Lot nr. 8 - Cuptor încălzire cu abur pentru parafina, 1 bucată 

-          Lot nr. 9 - Cuptor încălzire nămol cu abur, 1 bucată 

Pentru această licitaţie au depus oferte următorii operatori economici: SC PROSER GRUP SRL – Bucureşti, SC NEOMED SRL – Oradea, Histria International SRL – Bucureşti, SC BTL România Aparatura Medicală SRL – Bucureşti, SC Intramed SRL Braşov, SC Procardia SRL – Tg. Mureş şi SC Metecus SRL  - Cluj Napoca. 

În urma evaluării ofertelor conform criteriului de atribuire - preţul cel mai scăzut şi, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, au fost atribuite următoarele contracte: 

-          Lotul 2- SC METECUS SRL Cluj pentru suma de 57200 lei fără TVA 

-          Lotul 4 – SC PROSER SRL Bucureşti - pentru suma de 6800 lei fără TVA 

-          Lotul 7 – SC BTL SRL  Bucureşti - pentru suma de 14042 lei fără TVA 

-          Lotul 8 – SC BTL SRL Bucureşti - pentru suma de 8260 lei fără TVA 

-          Lotul 9 – SC BTL SRL Bucureşti - pentru suma de 9499 lei fără TVA 

Astfel, loturile nr. 1, 3 şi 6 s-au anulat pentru ca nu au fost depuse oferte admisibile, adică  ofertele depuse au depăşit valoarea fondurilor disponibile, iar lotul nr. 5 s-a anulat pentru că ofertele depuse nu au fost conforme cu cerinÈ›ele documentaÈ›iei de atribuire. 

Pentru aceste loturi s-a reluat procedura de achiziţie publica prin licitaţie deschisă, invitaţia de participare şi documentaţia de atribuire fiind publicate în SEAP cu nr. 102487/18.06.2010. Deschiderea ofertelor pentru această licitaţie se va realiza în data de 5 iulie 2010, ora 11.00, la sediul Consiliului Judeţean Cluj. 

Reamintim pe această cale faptul că proiectul privind achiziţionarea de echipamente medicale pentru dotarea Corpului „F”– Hidroterapie al Spitalului Clinic de Recuperare Cluj - Napoca este parte integrantă a proiectului prioritar strategic privind Programul Operaţional Regional Axa prioritară 3, domeniul de intervenţie 3.1., finanţat prin POR - Fondul European De Dezvoltare Regională - 85,0%, bugetul central de stat - 13% şi bugetul propriu al judeţului Cluj - 2%. 

Prin atribuirea acestor cinci loturi de echipamente medicale facem un pas înainte în vederea finalizării în bune condiţii a acestui proiect cu finanţare europeană, în cazul celorlalte loturi fiind reluată procedura de achiziţie publică. Vom urmări reducerea la maxim a tuturor termenelor, astfel încât, în cel mai scurt timp posibil, pacienţii acestui spital să beneficieze de servicii medicale la standarde europene”, a afirmat preşedintele Consiliului Judeţean Cluj”, domnul Alin Tişe. 

Biroul de presă

              29.06.2010