Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismReprezentanta Bruxelles Vineri, 17 August 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Jurnalul Judetului ClujFormulareContact

Prima pagina > Comunicate > Licitatie corn elevi

Licitatie corn elevi

CONSILIUL JUDEŢEAN CLUJ 

 

Informare de presă 

Ref: Licitaţie pentru acordarea de produse de panificaţie pentru elevi şi preşcolari 

Consiliul Judeţean Cluj a publicat în SEAP (Sistemul Electronic de Achiziţii Publice) anunţul de participare nr. 103812/14.07.2010 privind atribuirea contractului de servicii „Acordarea de produse de panificaţie pentru elevii din clasele I-VIII şi preşcolarii din grădiniţele cu program normal de 4 ore, din învăţământul de stat şi privat”. 

Atribuirea contractului de furnizare de produse se va face în urma desfăşurării unei licitaţii deschise, cu etapă finală de licitaţie electronică şi va avea drept criteriu de atribuire „preţul cel mai scăzut”. Finalizarea procedurii se va efectua prin încheierea unui acord-cadru, pe o perioadă de 3 ani începând de la data atribuirii contractului, cu un singur agent economic pentru fiecare lot, ce va avea în vedere atribuirea de contracte subsecvente de furnizare, o primă etapă fiind în acest an şcolar (n.2010 – 2011), a doua etapă în anul şcolar 2011 – 2012 şi a treia etapă în anul 2012 - 2013. 

Cele trei loturi sunt împărţite după zonele în care produsele de panificaţie vor fi livrate pe teritoriul judeţului Cluj. Astfel: 

-          Lot nr. 1 – Zona 1 - Cluj –Napoca, Huedin şi comunele arondate 

-          Lot nr. 2 – Zona 2 - Turda, Câmpia Turzii şi comunele arondate 

-          Lot nr. 3 – Zona 3 - Gherla, Dej  şi comunele arondate 

Termenul limită de depunere a ofertelor este 10.08.2010, ora 09.00. Deschiderea ofertelor va avea loc în aceeaşi zi, la ora 11.00, la sediul Consiliului Judeţean Cluj. Valoarea  estimativă a contractului pentru toate cele 3 loturi este de 9,375,112.8 lei, fără TVA, iar garanţia de bună execuţie este egală cu 10% din valoarea contractului fără TVA. Limita maximă a valorii pentru produsele de panificaţie este de 0,30 lei/unitate. Licitaţia electronică se va face pentru preţul/unitate pentru fiecare lot. 

Astfel, se vor furniza produse de panificaţie (cornuri, batoane, biscuiţi) în ambalaje de 80 g/unitate şi se va asigura, de asemenea, transportul şi distribuţia zilnic sau bisăptămânal la destinatar (şcoală, grădiniţă). Pentru grupele speciale de consumatori - copii cu diabet, intoleranţă la lactoză etc. - se va asigura regimul alimentar prescris de medicul specialist. Tipul de hrană de regim şi cantitatea necesară se prevăd în anexa la contractul de servicii, fiind specificate pentru fiecare şcoală şi elev. Data-limită minimă de consum care va fi stabilită de producător va fi de 48 de ore pentru produse de panificaţie.

„Prin iniţierea acestor proceduri de licitaţie completăm demersurile întreprinse în vederea  organizării în condiţii optime a programului „Laptele şi cornul” la nivelul judeţului Cluj. În cadrul licitaţiei vom urmări ca elevilor şi preşcolarilor din judeţul Cluj să le fie asigurate produse de panificaţie de primă calitate. În anul şcolar 2009-2010 Consiliul Judeţean a asigurat furnizarea acestor produse lactate şi de panificaţie pentru nu mai puţin de 56.561 de elevi şi preşcolari din 688 de unităţi de învăţământ preuniversitar sau preşcolar, de stat sau private, de pe întreg teritoriul judeţului, fără niciun fel de incidente majore”, a declarat preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, domnul Alin Tişe. 

 

Biroul de presă

14.07.2010