Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismReprezentanta Bruxelles Luni, 18 Iunie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Jurnalul Judetului ClujFormulareContact

Prima pagina > Comunicate > Licitatie modernizare locuinte sociale

Licitatie modernizare locuinte sociale

CONSILIUL JUDEŢEAN CLUJ 

Informare de presă 

Ref: Licitaţie pentru modernizarea de locuinţe sociale 

Consiliul Judeţean Cluj a publicat în SEAP (Sistemul Electronic de Achiziţii Publice) anunţul  de participare nr. 102148/15.06.2010 în vederea desfăşurării procedurii de achiziţie publică pentru „Servicii de proiectare pentru modernizarea a 6 obiective sociale cu finanţare din fonduri europene”. 

Acest contract vizează modernizarea şi dotarea unui număr de 6 obiective sociale de pe teritoriul municipiului Cluj-Napoca care au fost considerate eligibile în cadrul POR 2007-2013, Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere, Domeniul de intervenţie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub-domeniul: Poli de creştere şi care au fost, de asemenea, incluse şi în Planul Integrat de Dezvoltare pentru Polul de Creştere Cluj-Napoca, Zona Metropolitană Cluj, 2009 – 2015

Cele 6 obiective sociale sunt:

Ø  Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică din JUCU - Str. Principală nr. 467, localitatea Jucu, jud. Cluj

Ø  Centrul Maternal “LUMINIŢA” - Cluj Napoca, Str. G-ral E. Grigorescu, nr. 37-39 

Ø  Casa de tip familial “NEGHINIŢĂ” - Comuna Floreşti, str. Horea, nr. 53 I, judeţul Cluj 

Ø  Complexul de Servicii pentru Recuperarea şi  Reabilitare copiilor cu handicap sever “PINOCHIO” - Cluj Napoca, str. Haşdeu, nr  10, judeţul Cluj 

Ø  Centrul  Judeţean de Intervenţie pentru Copilul Abuzat – Căsuţa “PERLINO” - Cluj-Napoca, str. Aurel Suciu, nr. 59 

Ø  2 Case de tip familial pentru copii aflaţi în dificultate: Casa “BUNA VESTIRE”, Casa “SFÂNTA ELENA” - Comuna Apahida, str. Horea, nr 22-24, judeţul Cluj

În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, această licitaţie este una deschisă, cu etapa finală de licitaţie electronică şi va avea drept criteriu de atribuire „preţul cel mai scăzut”. Valoarea estimativă a contractului pentru toate cele 6 obiective este de 184.836 lei fără TVA. Termenul limită de depunere a ofertelor este 6 iulie 2010, ora 11.00, la sediul Consiliului Judeţean Cluj. 

Lucrările de reabilitare şi modernizare a acestor obiective presupun în principal realizarea următoarelor activităţi: reparaţii capitale ale clădirilor (tencuieli interioare/exterioare, zugrăveli interioare), reabilitarea instalaţiilor sanitare, electrice, termice şi de canalizare, amenajarea de trotuare şi alei betonate,  înlocuirea pieselor de mobilier deteriorate, dotarea cu echipament IT, etc. 

„Implicarea Consiliului Judeţean în derularea politicilor de asistenţă şi protecţie socială la nivelul judeţului Cluj este una extrem de consistentă, constituind una dintre priorităţile mandatului actualei conduceri. O dovadă în acest sens o reprezintă inclusiv  faptul că, anual,  aproximativ 50% din bugetul judeţului este destinat susţinerii activităţii Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Cluj. Am considerat modernizarea şi dotarea acestor obiective sociale ca  fiind absolut necesară  în vederea asigurării condiţiilor decente de viaţă şi îngrijire pentru copiii aflaţi în dificultate de pe teritoriul judeţului nostru”, a afirmat preşedintele Consiliului Judeţean Cluj”, domnul Alin Tişe. 

Biroul de presă 

01.07.2010