Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Luni, 22 Octombrie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism FormulareContact

Prima pagina > Comunicate > Lansare subproiecte finantate SMART+

Lansare subproiecte finantate SMART+

Consiliul Judeţean Cluj - Informare de presă

Ref: Conferinţă lansare subproiecte finanţate SMART+

Reprezentanţii Consiliului Judeţean Cluj au participat în cursul săptămânii trecute, la Kozani, în Grecia, la conferinţa de lansare a subproiectelor finanţate prin SMART+, subproiecte depuse în cadrul apelului lansat în data de 15 octombrie 2011.

Astfel, în cadrul conferinţei, liderii subproiectelor au prezentat obiectivele şi activităţile principale, rezultatele aşteptate prin implementarea subproiectelor, precum şi aspecte legate de implementarea subproiectelor: raportul de progres, raportul financiar, reguli privind vizibilitatea şi promovarea subproiectelor.

Reamintim în acest context faptul că apelul pentru depunerea de subproiecte în domeniul inovării, cercetării şi dezvoltării tehnologice a IMM-urilor, în cadrul proiectului SMART+ a fost lansat în data de 15 octombrie 2010, bugetul total disponibil pentru subproiecte fiind de aprox. 2 milioane de euro, din care bugetul aferent judeţului Cluj pentru subproiecte este de aprox. 320 000 euro. Beneficiarii eligibili pentru depunerea de subproiecte au fost instituţii publice sau organisme de drept public, din regiunile partenere în cadrul proiectului SMART+.

În urma evaluării finale şi selecţiei subproiectelor din luna februarie, au fost selectate 7 subproiecte, dintre care nu mai puţin de 5 fiind cu participarea instituţiilor/organismelor publice/de drept public din judeţul Cluj (ADR Nord – Vest, Institutul de Cercetări pentru documentaţie Analitică, Facultatea de Business - UBB, Oficiul Teritorial pentru IMM-uri şi Cooperaţie Cluj-Napoca). Astfel, au fost finanţate subproiectele:

- TREC (Trans-national Renewable Energy Cluster) având ca scop crearea unui cluster transnaţional în domeniul energiei regenerabile format din reprezentanţi ai mediului de afaceri, cercetare şi autorităţi publice din judeţul Cluj, Regiunea Macedonia de Vest din Grecia şi Regiunea Saxonia din Germania;

- STP (Partnership for establishment of Science and Technology Parks in Eastern Europe), având ca scop transferul de bune practici, metodologie şi management de structuri de sprijin pentru afaceri şi cercetare în vederea înfiinţării unui parc ştiinţific şi tehnologic în locaţiile: Cluj-Napoca, Burgas în Bulgaria şi Ptolemais în Grecia, sub îndrumarea Parcului Tehnologic Walqa din Regiunea Aragon, Spania.

- SMEGoNET (SME Go Global Networks), vizează facilitarea internaţionalizării afacerilor, accesul la servicii de cercetare şi cooperare între regiunile partenere: Malopolska din Polonia, Aragon din Spania, Macedonia de Vest din Grecia şi  judeţul Cluj din Romania.

- IART Territories (Innovative and responsible tourism territories), având ca scop impulsionarea inovării în activităţile cu destinaţie turistică, prin transfer de bune practici şi cooperare, instruire a operatorilor şi a ofertei turistice zonale şi dezvoltarea unei platforme integrate on-line destinată promovării turistice.

- REGIONET (Clusters and networks as successful drivers – guiding regions to competitiveness and innovation), având ca scop transferul de expertiză în managementul reţelelor şi al clusterelor, promovarea cooperării între mediul de afaceri şi cercetare din regiunile partenere şi aplicarea bunelor practici prin crearea la finalul proiectului a unui cluster la Cluj-Napoca.

- SMART Tourism (The Role of Innovative Services in the Tourism Market to Support Regional Development).

-  INNOFIN (Strengthening Competences of Early Stage Finance Managers)

Scopul proiectului SMART+ este de a analiza, transfera şi disemina bune practici pentru promovarea antreprenorialului şi inovării în cadrul IMM-urilor.

Bugetul total prevăzut pentru SMART+ este de 4.004.000 Euro. Bugetul total propus pentru Consiliul Judeţean Cluj, pe perioada 2010 – 2013, este în sumă totală de 450.000 Euro. Cofinanţarea Uniunii Europene, prin Fondul European de Dezvoltare Regională, fiind de 85%, respectiv 382.500 Euro.

         „Participarea Consiliului Judeţean Cluj la acest proiect este cu atât mai utilă şi mai relevantă cu cât, atât din punct de vedere al teoriilor economice cât şi în practică s-a constatat faptul că întreprinderile mici şi mijlocii reprezintă sectorul cel mai dinamic al economiei, cu cel mai rapid ritm de creştere economică dar şi cu o capacitate de adaptare şi reprofilare crescută” a declarat preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, domnul Alin Tişe. 

Biroul de presă

23.05.2011