Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Miercuri, 24 Octombrie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism FormulareContact

Prima pagina > Comunicate > Lansare sistem integrat de biblioteca QULTO

Lansare sistem integrat de biblioteca QULTO

                                                                           

                                            CONSILIUL JUDEŢEAN CLUJ


Informare de presă
Ref: Lansare sistem integrat de bibliotecă QULTO


       Biblioteca Judeţeană „Octavian Goga”, instituţie de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Judeţean Cluj, invită publicul interesat să participe luni 27 august 2012, ora 11.00, la sediul central din Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor, nr. 104, la evenimentul prilejuit de lansarea sistemului integrat de bibliotecă - QULTO.
       Qulto este un sistem care oferă soluţii dedicate diferitelor tipuri de colecţii - biblioteci, muzee, arhive, putând gestiona atât arhive clasice cât şi digitale. Prin furnizarea de soluţii IT inovatoare şi servicii moderne pentru clienţi, Qulto vizează dezvăluirea bogăţiei patrimoniului cultural provenit din regiunea Europei Centrale şi de Est.
        Sistemul integrat pentru automatizarea colecţiilor, Qulto, tratează atât obiectele fizice cât şi cele digitale, facilitând managementul eficient al colecţiilor bibliotecare. Prin intermediul soluţiei dedicate de agregare şi integrare, colecţiile bibliotecii se vor alătura unei reţele mai largi şi se vor conforma standardelor de interoperabilitate. Parteneriatul dintre Biblioteca Judeţeană „Octavian Goga” Cluj şi Qulto îşi propune să promoveze patrimoniul cultural deţinut de către instituţie, atât în cadrul comunităţii locale cât şi a celei internaţionale.
        Sistemul va putea fi implementat ulterior cu costuri mici în toate bibliotecile publice din judeţul Cluj, ceea ce va duce la creşterea accesului la resursele deţinute de biblioteci, la importante economii prin partajarea, la nivelul judeţului, a achiziţiei de documente de bibliotecă.
        Un element esenţial al sistemului integrat de colecţii Qulto îl reprezintă Qulto Libraries, dezvoltat să ajute bibliotecile moderne să îşi îndeplinească misiunea, nu doar aceea de a achiziţiona şi de a conserva documente, dar şi de a oferi şi disemina informaţia.
        Dedicat bibliotecilor, Qulto Libraries rezolvă toate sarcinile automate şi operaţiunile cerute de standardele internaţionale şi naţionale. Astfel, se acoperă toate aspectele referitoare la achiziţie, catalogare, catalog online, circulaţie, publicaţii seriale, împrumut, management şi marketing. Modulul RFID permite utilizarea tehnologiei RFID (identificare prin radio frecvenţă): identificare, inventariere, porţi anti-furt, autocontrol şi restituirea documentelor.
        Qulto Libraries are şapte module principale: Modulul Catalogare şi Administrare, Modulul Circulaţie, Modulul OPAC, Modulul Achiziţii, Modulul Periodice, Modulul RFID, Modulul Financiar.
       Având o interfaţă prietenoasă şi ergonomică, îmbunătăţeşte navigarea în sistem şi între componentele sale. De asemenea, Qulto Libraries este implementat în mai multe limbi naţionale, este operat de specialişti în domeniu şi se străduieşte să obţină maximum de satisfacţie din partea utilizatorilor. Alte facilităţi via Internet sunt: posibilitatea de prelungire şi rezervare a documentelor, acces la contul personal al fiecărui utilizator, notificarea înainte de scadenţa termenului de restituire, notificare în cazul rezervării de documente, posibilitatea alcătuirii de bibliografii în formatul dorit de utilizator.
      “Îmbucurător este faptul că, prin intermediul noului sistem integrat de bibliotecă, cititorii şi instituţiile partenere vor putea beneficia de servicii rapide şi confortabile: împrumuturi gestionate electronic, acces facil la cataloagele electronice, căutare inteligentă şi comunicare online cu biblioteca. Lăudabil este şi faptul că, prin implementarea acestui nou soft de către biblioteca judeţeană şi a parteneriatului realizat cu firma producătoare s-a realizat o economie la bugetul instituţiei de cca. 40.000 euro, softul fiind oferit gratuit, biblioteca, prin personalul său, asigurând adaptarea termenilor de specialitate la limba română şi constituind în acest sens un model pentru bibliotecile interesate de acesta”  a declarat Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, domnul Horea Uioreanu.

Biroul de presă
24.08.2012