Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Luni, 24 Septembrie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism FormulareContact

Prima pagina > Comunicate > Lansare proiect Pinochio

Lansare proiect Pinochio

                                                                                                                                                

                                                                                                                                                  Data: 22 aprilie 2013
MODERNIZAREA ŞI DOTAREA COMPLEXULUI DE SERVICII PENTRU RECUPERAREA ŞI REABILITAREA COPIILOR CU HANDICAP SEVER “PINOCHIO”

     Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013, Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013 şi Unitatea Administrativ-Teritorială Judeţul Cluj în calitate de beneficiar, au semnat Contractul de finanţare nerambursabilă nr. 3.687/01.04.2013, Cod SMIS 40748, pentru proiectul MODERNIZAREA ŞI DOTAREA COMPLEXULUI DE SERVICII PENTRU RECUPERAREA ŞI REABILITAREA COPIILOR CU HANDICAP SEVER “PINOCHIO”.
     Obiectivul general al proiectului îl constituie creşterea calităţii serviciilor oferite copilului cu handicap neuropsihic sever la Complexul de servicii pentru recuperarea şi reabilitarea copilului cu handicap sever „PINOCHIO” din Cluj-Napoca, prin îmbunătăţirea calităţii serviciilor oferite acestora, în contextul unei politici active care are rolul de a le garanta o  viaţă plină şi decentă în condiţii care să le asigure demnitatea, siguranţa, să le formeze autonomia şi să le faciliteze participarea activă la viaţa colectivităţii.
     Misiunea Complexului de servicii pentru recuperarea şi reabilitarea copiilor cu handicap sever „PINOCHIO” din Cluj-Napoca este oferirea unui proces recuperator-instructiv-educativ, destinat abilitării şi reabilitării copilului cu handicap neuropsihic sever cu vârsta cronologică între 2-14 ani.
      Serviciile oferite au în vederea următoarele componente :
 Găzduire pe perioadă nedeterminată;
 Asistenţă medicală şi îngrijire;
 Suport emoţional şi după caz consiliere psihologică;
 Recuperare şi reabilitare;
 Educare;
 Socializare şi petrecerea timpului liber;
 Reintegrare familială şi comunitară;
      Valoarea totală a proiectului este de 1.169.479,60 lei.  
      Valoarea eligibilă este de 1.169.479,60 lei.
• Asistenţa financiară nerambursabilă solicitată: 1.146.090,01 lei
• Contribuţie de 2 % cofinanţare de la Consiliul Judeţean Cluj  23.389,59 lei

Beneficiari direcţi:
- 22 de copii cu handicap neuropsihic sever din judeţul Cluj şi personalul angajat la complexului;
 Beneficiari  indirecţi :
- Familia /aparţinătorii copiilor cu handicap care vor beneficia de serviciile complexului;
- Comunitatea locală;

Rezultate estimate:
• O clădire reabilitată/modernizată şi pregătită pentru funcţionarea Complexului de servicii pentru recuperarea şi reabilitarea copiilor cu handicap sever “PINOCHIO”;
• 22 copii care vor beneficia de infrastructura reabilitată/modernizată/echipată - infrastructura pentru servicii sociale, din care 16 copii găzduiţi în regim rezidenţial şi 6 copii aparţinând componentei de zi a complexului;

Durata de implementare a proiectului este de 15 luni: 2 aprilie 2013 – 1 iulie 2014.

Date de contact:
HOREA- DORIN UIOREANU                         GHERASIM Judith – Manager proiect
Preşedinte al Consiliului Judeţean Cluj           Serviciul Dezvoltare Locală şi Regională, Turism
Telefon: 0372-64.00.00                                  Telefon: 0372-640085
Fax: 0372-64.00.70                                       Fax: 0372-640085

e-mail: cjc@cjcluj.ro                                                  e-mail: judith.gherasim@cjcluj.ro

 
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.