Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismReprezentanta Bruxelles Miercuri, 19 Septembrie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Jurnalul Judetului ClujFormulareContact

Prima pagina > Comunicate > Lansare proiect Parc Industrial Tetarom IV

Lansare proiect Parc Industrial Tetarom IV

                                                                            

                                                                              Comunicat de presă

                                                                      PARC INDUSTRIAL TETAROM IV

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013, Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013 şi Parteneriatul între Unitatea administrativ-teritorială Judeţul Cluj şi Unitatea administrativ-teritorială Comuna Feleacu, în calitate de Beneficiar, au semnat Contractul de finanţare nr. 3665/29.03.2013 pentru proiectul „PARC INDUSTRIAL TETAROM IV”.

Obiectivul general al proiectului îl constituie creşterea calităţii vieţii şi crearea de noi locuri de muncă prin dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor în zona metropolitană Cluj-Napoca.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
1. Crearea infrastructurii de bază necesară funcţionării unui parc industrial prin realizarea următoarelor lucrări: platforme şi drumuri, reţele de alimentare cu apă, reţele de canalizare, reţele de alimentare cu gaz, racord electric de la reţelele  de 110 kV şi 20 kV şi staţie de transformare, hală IMM, clădire de birouri
2. Pregătirea unei infrastructuri şi a condiţiilor care să stimuleze dezvoltarea altor activităţi economice din sectorul producţiei, depozitării, tranzitului de marfuri şi al altor industrii de înaltă tehnologie, condiţia expresă fiind ca activităţile economice găzduite să fie nonpoluante.
3. Pregătirea infrastructurii necesare în vederea creării premiselor dezvoltării de activităţi economice în scopul producerii de energie electrică prin metode nepoluante.

Bugetul proiectului:
Valoarea totală a proiectului este de 54.912.262,01 lei.  
Valoarea totală eligibilă este de 34.963.454,20 lei, din care:
• 14.335.016,22 lei finanţare nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională (41,00%)
•  3.146.710,88 lei finanţare nerambursabilă din bugetul naţional (9%)
• 17.481.727,10 lei cofinanţare eligibilă a Consiliului Judeţean Cluj (50%)
• 8.391.229,01 lei valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile
• 11.557.578,80 lei valoarea neeligibilă inclusiv TVA aferentă acesteia
ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ este de 17.481.727,10 lei

Beneficiari direcţi:
• Potentiali Investitori locali şi străini;
• Societăţi comerciale care dezvoltă activităţi de producţie de dimensiuni mici şi medii;
• Firme de start-up pentru a căror activitate spaţiile oferite sunt corespunzătoare;
• Consiliul Judeţean Cluj ;
• Consiliul Local al comunei Feleacu
• Administratorul Parcului Industrial;
Beneficiari indirecţi:
• Comunitatea locală;
• Statul român - prin impozitele colectate

Durata de implementare a proiectului 28 luni: 30.03.2013 – 29.07.2015

Date de contact:

UIOREANU Horea-Dorin                                   BALEA NICOLAE                                        FODOR Octavian-Iuliu
Preşedinte al Consiliului Judeţean Cluj      Primar al Comunei FELEACU          Director general adjunct SC TETAROM SA
Telefon: 0372-64.00.00                                   Tel: 0264-237097                                       Telefon: 0264-407901
Fax: 0372-64.00.70                                         Fax:  0264-237097                                        0264-432750
e-mail: cjc@cjcluj.ro                       e-mail: primaria_feleacu@yahoo.com                  e-mail: tetarom@tetarom.ro


„Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”.