Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Luni, 24 Septembrie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism FormulareContact

Prima pagina > Comunicate > Lansare proiect - O lume noua,vesela pentru fiecare copil cu nevoi speciale

Lansare proiect - O lume noua,vesela pentru fiecare copil cu nevoi speciale

                                                                                                                       27.03.2015

                                                COMUNICAT DE PRESĂ

                          O lume nouă,veselă pentru fiecare copil cu nevoi speciale

     Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS) în calitate de Operator de Program din cadrul Programului RO10 - ”Copii şi tineri aflaţi în situaţii de risc şi iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi promovarea incluziunii sociale” finanţat prin Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European 2009-2014 şi Unitatea Administrativ-Teritorială Judeţul Cluj în calitate de beneficiar, au semnat Contractul de finanţare nerambursabilă nr. 07/SC/06.02.2015, pentru proiectul O lume nouă, veselă pentru fiecare copil cu nevoi speciale.
     Proiectul se implementează în parteneriat cu Fundaţia ESTUAR.
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creşterea gradului de incluziune la 944 de  copii cu nevoi speciale prin implementarea unor servicii integrate educaţionale, inovative, de stimulare senzorială, social comportamentală şi educaţie informală timp de 15 luni.
     Obiective specifice
A) Amenajarea unui număr de 8 camere de stimulare multisenzorială (SNOEZELEN) la 8 institutii (scoli speciale) din subordinea Consiliului Judeţean Cluj
B) Organizarea de activităţi extra curriculare şi de petrecere a timpului liber (excursii diferenţiate pe grad de handicap şi de vârstă);
C) Organizarea de acţiuni complementare menite să îmbunătăţească şansele la  integrarea socială (educaţie pentru sănătate noţiuni elementare de igiena personală şi de deprinderi)

      Activităţile principale
  Derulare achizitii servicii È™i bunuri
  Publicitatea si vizibilitatea proiectului
  Serviciu inovativ de terapie ocupationala pentru sprijinirea copiilor cu dizabilitati prin amenajarea a 8 camere senzoriale
  Serviciu complementar  de educatie pentru sanatate sustinut
  Organizarea de activitati recreative ca si serviciu educational complementar
  Sesiuni de formare pentru specialisti care lucreaza cu copii din grupul tinta
  Crearea unui sistem informatic necesar desfasurarii activitatilor proiectului
  Audit
  Raportare

      Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 1,608,170.00 lei, corespunzător unei rate de finanÈ›are de 100%
     Valoarea grantului SEE este de maxim 1.366.944,50 lei, reprezentând 85 % din finanÈ›area nerambursabilă
     CofinanÈ›area publică este de maxim 241.225,50 lei, reprezentând 15 % din finanÈ›area nerambursabilă

Grupul È›intă al proiectului este format din 944 de copii cu dizabilităÈ›i, din care 170 de persoane de etnie rromă

Personal/profesionişti/voluntari - profesori psihopedagogi, kinetoterapeuti, profesori/ invatatori educatori, profesori psihopedagobi pentru tulburari vizuale, auditive, profesori psihomotricieni - 363

Rezultate estimate:
  Cresterea calitatii vietii pentru 944 de  copii cu nevoi speciale
  8 camere de stimulare multisenzorială
  activităÈ›i extra curriculare È™i de petrecere a timpului liber – vizita unei gradini botanice, a unor muzee, gradini zoologice chiar mall-uri
  educaÈ›ie pentru sănătate notiuni elementare de igiena personala si de deprinderi - cursuri de igienă
  18 Sesiuni de formare pentru specialisti
  un sistem informatic necesar desfasurarii activitatilor proiectului

Durata de implementare a proiectului este de luni 15 luni 06.02.2015 - 30.04.2016


Date de contact:
VÁKÁR István-Valentin 

Vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Cluj

GHERASIM Judith – Coordonator proiect
Serviciul Dezvoltare Locală şi Regională, Turism

Telefon: 0372-64.00.00 Telefon: 0372-640085
Fax: 0372-64.00.70
e-mail:
cjc@cjcluj.ro
Fax: 0372-640085
e-mail:
judith.gherasim@cjcluj.ro