Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Miercuri, 24 Octombrie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism FormulareContact

Prima pagina > Comunicate > Lansare proiect Modernizare si dotare Centru Recuperare Jucu

Lansare proiect Modernizare si dotare Centru Recuperare Jucu

                                                                        COMUNICAT DE PRESĂ
                                                                                                                                                            Data:  24 martie 2014
    MODERNIZARE ŞI DOTARE CENTRU DE RECUPERARE ŞI REABILITARE NEUROPSIHIATRICĂ JUCU

 

     Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013, Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013 şi Unitatea Administrativ-Teritorială Judeţul Cluj în calitate de beneficiar, au semnat Contractul de finanţare nerambursabilă nr. 4076/24.02.2014, Cod SMIS 47950, pentru proiectul MODERNIZARE ŞI DOTARE CENTRU DE RECUPERARE ŞI REABILITARE NEUROPSIHIATRICĂ JUCU.
    Obiectivul general al proiectului îl constituie creşterea calităţii vieţii tinerilor cu dizabilităţi neuropsihice severe prin modernizarea şi dotarea Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Jucu.
Misiunea Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Jucu este de a oferi îngrijire, recuperare şi reabilitare pentru tineri cu dizabilităţi neuropsihice grave, cu probleme sociale, reinserţie socială şi profesională.
     Valoarea totală a proiectului este de 5.303.784,79 lei. Toate cheltuielile sunt eligibile.
• Asistenţa financiară nerambursabilă solicitată: 5.197.709,09 lei
• Contribuţia de 2 % cofinanţare de la Consiliul Judeţean Cluj: 106.075,70 lei
Beneficiarii direcţi vor fi 50 de tineri cu handicap neuropsihic sever din judeţul Cluj şi personalul angajat la complexului
Rezultate estimate:
• O clădire reabilitată/modernizată şi pregătită pentru funcţionarea Centrului de Recuperare È™i Reabilitare Neuropsihiatrică JUCU;
• 50 de tineri cu handicap neuropsihic sever care vor beneficia de infrastructura reabilitată, dintre care 15 de etnie romă.
    Durata de implementare a proiectului este de 18 luni: 25 februarie 2014 - 24 august 2015.
Date de contact:
HOREA- DORIN UIOREANU 

Preşedinte al Consiliului Judeţean Cluj
Telefon: 0372-64.00.00
Fax: 0372-64.00.70
e-mail: cjc@cjcluj.ro

Daniela FURCOVICI – Manager proiect

Telefon: 0372-640085
 Fax: 0372-640085
e-mail: daniela.furcovici@cjcluj.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.