Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Luni, 22 Octombrie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism FormulareContact

Prima pagina > Comunicate > Lansare proiect Centru Maternal Luminita

Lansare proiect Centru Maternal Luminita

                                                          COMUNICAT DE PRESĂ

                                                                                                                                                                                                                                                                           Data: 3 iulie 2012

                        MODERNIZAREA ŞI DOTAREA CENTRULUI MATERNAL “LUMINIŢA”

     Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013, Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013 şi Unitatea Administrativ-Teritorială Judeţul Cluj în calitate de beneficiar, au semnat Contractul de finanţare nerambursabilă nr. 3.171/08.06.2012, Cod SMIS 38360, pentru proiectul MODERNIZAREA ŞI DOTAREA CENTRULUI MATERNAL “LUMINIŢA”.
    Obiectivul general al proiectului îl constituie creşterea calităţii serviciilor oferite mamei şi copilului, femeilor gravide aflate în situaţie de risc, mamelor singure cu copii nou născuţi cu risc de abandon, prin îmbunătăţirea calităţii serviciilor oferite acestora, în contextul unei politici active care are rolul de a preveni abandonul copilului şi promovarea alternativelor la instituţionalizare a copilului.
    Misiunea Centrului maternal „Luminiţa” este aceea de a oferi un serviciu pentru prevenirea separării copilului de părinţii săi prin formarea, menţinerea şi întărirea legăturilor familiale, precum şi sprijinirea familiei pentru asumarea responsabilităţilor parentale.
    Serviciile oferite au în vederea următoarele componente :
- Educaţie parentală
- Responsabilizarea mamei în relaţia cu copilul
- Asigurarea sănătăţii mamei şi copilului
- Pregătirea reintegrării familiale şi profesionale
    Valoarea totală a proiectului este de 806.330,29 lei.  
    Valoarea totală eligibilă este de 651.481,46 lei din care:
• 523.465,35  lei finanţare nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională ,
• 114.986,48finanţare nerambursabilă din bugetul naţional
• 13.029,63 lei cofinanţare de la Consiliul Judeţean Cluj

    Valoarea totală neeligibilă este de 154.848,83 lei şi reprezintă TVA-ul aferent cheltuielilor eligibile.
    Beneficiari direcţi: cuplurile mamă-copil aflate în situaţie de risc, cum ar fi mame cu copii nou născuţi, cu risc de abandon (mame singure şi mame adolescente) care se confruntă cu probleme relaţionale, profesionale şi financiare; gravide minore şi gravide aflate  în situaţie de risc/dificultate; mame cu copii care temporar nu au locuinţă fiind în imposibilitate de a răspunde corespunzător nevoilor specifice ale copilului.
     Rezultate estimate:
• O clădire reabilitată/modernizată şi pregătită pentru funcţionarea Centrului maternal “LUMINIŢA”, dotată cu instalaţii electrice, termice şi sanitare de ultimă generaţie
• 10 persoane care vor beneficia de infrastructura reabilitată/modernizată/echipată - infrastructura pentru servicii sociale, din care 5 cupluri formate din mamă şi copil.

    Durata de implementare a proiectului este de 12 luni, în perioada 9 iunie 2012 – 8 iunie 2013.

Date de contact:
HOREA DORIN UIOREANU                               GHERASIM Judith – Manager proiect
Preşedinte al Consiliului Judeţean Cluj                Serviciul Dezvoltare Locală şi Regională, Turism
Telefon: 0372-64.00.00                                       Telefon: 0372-640085
Fax: 0372-64.00.70                                            Fax: 0372-640085
e-mail:
cjc@cjcluj.ro                                          e-mail: gherasim_judith2000@yahoo.com


Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.