Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Marti, 23 Octombrie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism FormulareContact

Prima pagina > Comunicate > Lansare proiect DGASPC

Lansare proiect DGASPC

                                               

                                                    Comunicat de presă
                                                              Titlul

                                   Reabilitare, reparaţii curente şi amenajări

                       Centru de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Gherla


     Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice în calitate de Autoritate de Management pe Programul Operaţional Regional 2007-2013, Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013 şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Cluj în calitate de beneficiar, au semnat Contractul de finanţare nerambursabilă nr. 3601, Cod SMIS 14302, pentru proiectul „Reabilitare, reparaţii curente şi amenajări Centru de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Gherla.
     Obiectivul general al proiectului îl constituie creşterea calităţii vieţii beneficiarilor Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Gherla prin asigurarea de servicii sociale la standardele europene.
      Misiunea Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Gherla este :
•  de a furniza servicii specializate în regim rezidenţial tinerilor cu handicap neuropsihiatric, menite să conducă la integrarea socială şi profesională a acestora
• de a furniza servicii de îngrijire socio-medicală: servicii de recuperare şi reabilitare (activităţi de formare/ dezvoltare a abilităţilor de autoservire, de consolidare a autonomiei personale, gimnastică de menţinere a tonusului  muscular şi a mobilităţii, masaj de recuperare, etc), terapie ocupaţională, psihoterapie, psihopedagogie.
      Valoarea totală a proiectului este de 3.485.164,28 lei
     Valoarea totală eligibilă este de 2.712.161,52 lei şi reprezintă asistenţa financiară nerambursabilă solicitată în valoare de 2.657.918,29 şi cofinanţarea din partea Consiliului Judeţean Cluj în valoare de 54.243,23 lei
      Valoarea totală neeligibilă este de 773.002,76 lei şi reprezintă TVA-ul aferent cheltuielilor eligibile în valoare de 668.774,27 şi contributia solicitantului la cheltuilelile neeligibile în valoare de 104.228,49 lei
      Beneficiarii direcţi ai proiectului sunt:
- 42 de tineri cu handicap mediu, accentuat şi grav
- personalul medical şi de îngrijire: 26 persoane
- personal auxiliar:12 persoane
- Consiliul Judeţean Cluj
      Rezultate estimate:
• O clădire reabilitată şi modernizată, pregătită pentru funcţionarea Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Gherla la standarde de calitate europene
• Creşterea capacităţii de cazare a beneficiarilor, de la 40 de locuri la 50 de locuri
• Crearea unui numar de 5 săli destinate activităţilor specifice desfăşurate cu beneficiarii
• Creşterea calităţii serviciilor oferite în cadrul Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Gherla
      Durata de implementare a proiectului este de 20 de luni: 01.01.2013- 31.08.2014


Date de contact:    
Molnar Nicoleta                                                            Rihor Simona-manager proiect
Director executiv al Direcţiei Generale                            Serviciul Management de Caz
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Cluj                  Adulţi, persoane vârstnice,
                                                                                            violenţă în familie
Telefon: 0264-420146; 0264-420147                                Telefon: 0264-592401
Fax: 0264-420603                                                         Fax: 0264-592401
e-mail:
nicoleta_molnar2004@yahoo.com                       e-mail: simo_floris@yahoo.com


„Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”.