Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Miercuri, 24 Octombrie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism FormulareContact

Prima pagina > Comunicate > Lansare proiect Clujul-peisaj cultural

Lansare proiect Clujul-peisaj cultural

  

Informare de presă

Ref: Lansare proiect „Clujul – peisaj cultural”

 

           

               Astăzi, 18 aprilie 2011, la sediul Consiliului Judeţean Cluj, a avut loc lansarea proiectului „Clujul – peisaj cultural”, finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, axa prioritară 5 – „Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului”, domeniul major de intervenţie 5.3 – „Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii  României ca destinaţie turistică, operaţiunea – „Dezvoltarea şi consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor specifice şi a activităţilor de marketing specifice”..

            Prin intermediul acestui proiect, implementat în parteneriat cu Asociaţia „Patrimonium Transsylvanicum”, vor fi promovate obiective care acoperă principalele etape ale istoriei medievale, moderne şi contemporane a judeţului Cluj, fiind reprezentative pentru toate comunităţile etnice şi confesionale importante de aici. Obiectivele sunt ilustrative pentru aria teritorială în care sunt situate, făcând posibilă o prezentare generală a acestora. În funcţie de reprezentativitatea, accesibilitatea şi starea de conservare a acestora au fost selectate pentru promovare următoarele obiective cultural-turistice: Domeniul de la Ciucea, Cetatea din Bologa, Castelul Bánffy din Răscruci, Castrul roman Potaissa, Biserica din localitatea Feleacu, Biserica din localitatea Vad, Biserica Reformată - Calvină din Mănăstireni, Biserica de Lemn din Nicula, Biserica reformată calvină din comuna Sic, Muzeul de Artă Cluj-Napoca, Muzeul Etnografic al Transilvaniei şi Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei – Colecţia de Istorie a Farmaciei.

            Pentru promovarea acestor obiective se vor edita albume, pliante, broşuri, CD-uri multimedia, se vor realiza filme şi spoturi publicitare, un website accesibil de pe site-ul Consiliului Judeţean Cluj şi se va participa la târguri şi expoziţii de profil din ţară.

             Pentru atingerea obiectivelor proiectului se vor desfăşura, în principal, următoarele activităţi:

 • Editare, traducere şi tipărire materiale publicitare (albume, pliante, broşuri), inscripţionare CD-uri multimediaRealizare şi difuzare materiale video
 • Realizarea web site şi bannere web
  Publicare articole în presă
  Concurs de fotografii
  Participarea la târguri şi expoziţii
  Promovarea proiectului prin anunţuri şi conferinţe de presă, tipărirea şi distribuirea materialelor de promovare şi diseminare a informaţiilor (pliante, roll-up-uri, agende, calendare, mape, pixuri, etc.). 
            Bugetul total al proiectului este în valoare de 853.796,71 lei. Valoarea eligibilă este de 690.285,92 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 676.480,20 reprezentând 98 % din valoarea eligibilă. Cofinanţarea beneficiarului este în valoare de 13.805,72 lei, adică 2% din valoarea eligibilă a proiectului. Valoarea TVA este suportată din bugetul Judeţului Cluj şi este în sumă de 163.510,79.    
        „Acest proiect este foarte important pentru judeţul nostru deoarece completează în mod fericit proiectele derulate de administraţia judeţeană şi care au în vedere promovarea şi valorizarea patrimoniului cultural şi turistic al Clujului. Derulăm în acest moment proiectul care are în vedere reabilitarea infrastructurii de acces în zona montană a judeţului. Am susţinut implementarea proiectelor care au avut în vedre reabilitarea sistemului de băi sărate, dar şi a Salinei Turda. În aşteptare se află şi alte proiecte, care au în vedere realizarea punctelor de informare turistică la intrările în judeţ şi în municipiul reşedinţă de judeţ, dar şi alte proiecte punctuale, care au în vedere investiţii şi modernizări în Cheile Turzii, susţinerea realizării unor dotări destinate practicării sporturilor de iarnă, etc.”, consideră preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, d-nul Alin Tişe.

 Biroul de presă

18.04.2011