Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismReprezentanta Bruxelles Miercuri, 15 August 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Jurnalul Judetului ClujFormulareContact

Prima pagina > Comunicate > Lansare proiect AgroTransilvania Cluster

Lansare proiect AgroTransilvania Cluster

                                          

                                CONSILIUL JUDEŢEAN CLUJ

Informare de presă
Ref: Proiect în premieră naţională referitor la analiza resurselor, nevoilor şi aşteptărilor locale din comunităţile rurale clujene

        AgroTransilvania Cluster, cu sprijinul Consiliului Judeţean Cluj şi al Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca derulează, începând cu luna septembrie 2013, un studiu de analiză a resurselor, nevoilor şi aşteptărilor comunităţilor locale clujene, în scopul  integrării acestora în strategia regională agricolă pentru perioada 2014-2020. Reamintim în acest context faptul că, constituit fiind la iniţiativa forului administrativ judeţean, Clusterul  AgroTransilvania funcţionează ca o asociaţie profesională al cărei obiectiv principal îl reprezintă dezvoltarea sectorului agro-industrial din judeţul Cluj în vederea creşterii competitivităţii pe piaţa naţională şi internaţională.
       Studiul beneficiază de expertiza internaţională a Proiectului ERASMUS MUNDUS MSc Food Identity şi constă în parcurgerea concomitentă a mai multor etape considerate a fi extrem de importante: derularea de interviuri în fiecare localitate având ca grup ţintă autorităţile executive ale administraţiei publice locale precum şi reprezentanţii mediului de afaceri din domeniul agro-alimentar, etapă ce urmează a fi derulată în cursul lunii septembrie 2013; colectarea de informaţii de la cât mai mulţi cetăţeni, pe baza unor chestionare auto-administrate ce urmează a fi completate de orice cetăţean clujean interesat; consultarea factorilor de decizie locali.
        În vederea derulării cu succes a celei de a treia etape, consiliile locale din judeţ urmează să includă pe agenda următoarelor şedinţe ale forurilor deliberative locale dezbaterea şi aprobarea informaţiilor solicitate prin proiect, urmând să transmită echipei de proiect o poziţie oficială ce urmează a fi inclusă în studiu. Informaţiile cele mai relevante ce urmează a fi colectate de la nivelul fiecărei localităţi se referă la domeniul agricol şi turistic, fiind vizate în principal: resursele agricole şi turistice ale localităţii neutilizate în momentul de faţă; viziunea proprie a autorităţilor locale în ceea ce priveşte modalitatea optimă de dezvoltare a localităţii; priorităţile de dezvoltare pe care autorităţile locale le-ar implementa în situaţia în care ar dispune de resursele necesare şi, nu în ultimul rând, proiectele pe care administraţiile locale intenţionează să le implementeze, cu precizarea surselor de finanţare, a valorii estimate a proiectului, perioadei de implementare etc.
       Informaţiile colectate prin intermediul proiectului urmează a fi utilizate în vederea conceperii  şi implementării unei strategii unitare în domeniul agro-alimentar, strategie menită să determine nevoile reale din domeniu şi să ierarhizeze priorităţile de investiţii şi de implicare în proiecte de atragere de fonduri la nivelul administraţiei judeţene.
       „Iniţierea acestui proiect a fost determinată de conştientizarea nevoii ca în domeniul  agriculturii şi al sectorului ago-alimentar clujean să fie elaborată o strategie sectorială specifică şi coerentă, pe baza unor studii ştiinţifice complexe şi care să ţină cont de particularităţile fiecărei localităţi în parte, de resursele specifice ale acestora, de nevoile şi problemele concrete cu care se confruntă dar şi de potenţialul lor încă neexploatat. Doar în acest fel vom putea concepe la nivelul judeţului Cluj un demers unitar şi coerent menit să asigure dezvoltarea acestui sector economic cu un potenţial enorm şi insuficient exploatat în ultimele două decenii” a declarat Ioan Oleleu, vicepreşedintele Consiliului Judeţean Cluj şi coordonatorul acestui proiect din partea forului administrativ judeţean.

Biroul de presă
8 septembrie 2013