Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Marti, 25 Septembrie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism FormulareContact

Prima pagina > Comunicate > Lansare Centrul National de Informare Turistica

Lansare Centrul National de Informare Turistica

                                                                       COMUNICAT DE PRESĂ
                                                                                                                        Iunie 2012
   CENTRUL NAŢIONAL DE INFORMARE ŞI PROMOVARE TURISTICĂ CLUJ

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, atât în calitate de Autoritate de Management cât şi în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013 şi Unitatea Administrativ-Teritorială Judeţul Cluj în calitate de beneficiar, au semnat Contractul de finanţare nerambursabilă nr. 3047/21.05.2012, Cod SMIS 13133, pentru proiectul „CENTRUL NAŢIONAL DE INFORMARE ŞI PROMOVARE TURISTICĂ CLUJ (CNIPTCJ)”.

Obiectivul general al proiectului îl constituie promovarea potenţialului turistic românesc, cu precădere al potenţialului turistic din Transilvania de Nord, în ţară şi străinătate, prin Crearea unui Centru Naţional de Informare şi Promovare Turistică (CNIPT) în municipiul Cluj - Napoca, în scopul creşterii numărului turiştilor.

Misiunea Centrului Naţional de Informare şi Promovare Turistică, este de a promova potenţialul turistic al judeţului Cluj, de a prezenta toate ofertele turistice şi atracţiile turistice locale, regionale şi naţionale în scopul creşterii numărului turiştilor în judeţ, regiune şi ţară.
Valoarea totală a proiectului este de 524.108,32 lei.  
Valoarea totală eligibilă este de 408.093,00 lei, din care:
• 368.793,64 lei finanţare nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională
• 31.137,5 lei finanţare nerambursabilă din bugetul naţional
• 8.161,86 lei cofinanţare de la Consiliul Judeţean Cluj
Valoarea totală neeligibilă este de 116.015,32 lei şi reprezintă TVA-ul aferent cheltuielilor eligibile şi cheltuielile neeligibile suportate de Consiliul Judeţean Cluj.

Beneficiari direcţi: Turişti români şi străini, Tour-operatorii – oferirea de „pachete de vacanţă” (traseu, obiective, divertisment etc.) profesioniste şi accesibile în vederea includerii în cataloagele lor, Oameni de afaceri aflaţi în tranzit sau cu interese de afaceri în zonă, Persoane care doresc tratament balnear şi de recuperare, Consiliul Judeţean Cluj;

Rezultate estimate:
• Un spaţiu curat şi modernizat, cu instalaţii electrice, termice şi sanitare de ultimă generaţie pregătit pentru funcţionarea Centrului Naţional de Informare şi Promovare Turistică
• Baze de date cu informaţii turistice şi pagină web
• 8 Locuri de muncă nou create
Durata de implementare a proiectului este de 12 luni: 22.05.2012 – 21.05.2013

Date de contact:

TIŞE ALIN
Preşedinte al Consiliului Judeţean Cluj

Telefon: 0372-64.00.00
Fax: 0372-64.00.70
e-mail:
cjc@cjcluj.ro

GOGONEA Rodica – Manager proiect
Serviciul Dezvoltare Locală şi Regională, Turism

Telefon: 0372-640008
Fax: 0372-640085
e-mail:
rodica.gogonea@cjcluj.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

             Investim în viitorul tău! Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi co-finanţat de Uniunea Europeană
                                                                     prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională.