Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismReprezentanta Bruxelles Miercuri, 22 Februarie 2017
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismJurnalul Judetului ClujFormulareContact
Opera

             

         Judeţul Cluj se situează în jumătatea nord-vestică a ţării, aflându-se în zona de contact a trei unităţi naturale reprezentative: Munţii Apuseni, Podişul Someşan şi Câmpia Transilvaniei. Din punct de vedere al ponderii suprafeţei deţinute în totalul teritoriului naţional, judeţul Cluj ocupă locul 12 pe ţară cu 2,8%. Se învecinează la nord-est cu judeţele Maramureş şi Bistriţa-Năsăud,  la est cu judeţul Mureş, la sud cu judeţul Alba, iar la vest cu judeţele Bihor şi Sălaj. 

         Relieful este predominant deluros şi muntos, altitudinile maxime fiind deţinute de masivele Vlădeasa şi Muntele Mare, cu 1842 m şi respectiv 1826 m. Clima este continental-moderată şi influenţată de circulaţia atmosferică  predominant vestică. Amplitudinile termice anuale variază între 23-25 grade celsius în regiunea deluroasă şi scad la 17-19 grade celsius în zona muntoasă.  

         Organizarea administrativă a judeţului include o reţea de 434 de aşezări omeneşti, grupate în 81 de unităţi administrativ-teritoriale. Populaţia judeţului este de aproximativ 720 de mii de locuitori, din care peste 65% locuiesc în mediul urban. Ceea ce caracterizează populaţia judeţului Cluj este şi multitudinea de etnii conlocuitoare cu românii, alături de aceştia găsindu-se maghiarii, germanii, saşii, armenii. In ceea ce priveşte împărţirea pe religii şi apartenenţa la cultele religioase a populaţiei din judeţul Cluj, 72% dintre credincioşi sunt ortodocşi, 12 % reformaţi, 4,3 % greco-catolici, 3,6 % romano- catolici, 2,9 % penticostali, 1,1 % unitarieni si 1,04 % baptişti, fiecare cult religios aparţinând unei episcopii : ortodoxă, greco- catolică, reformată, unitariană şi evanghelică.

          Industria judeţului Cluj se caracterizează printr-un puternic potenţial industrial de prelucrare, atât a resurselor locale cât şi a celor atrase. În cadrul industriei de prelucrare sunt reprezentate majoritatea ramurilor existente la nivel naţional. Edificator în acest sens este faptul că peste 24% din populaţia ocupată îşi desfăşoară activitatea în diferite subramuri industriale. Producţia industrială realizată în judeţ este destinată acoperirii cererii interne, dar şi livrării către partenerii străini. Dintre ramurile industriei prelucrătoare, cele cu ponderea cea mai mare în cadrul producţiei industriale sunt: industria materialelor nemetalifere (17,9%), industria alimentară şi de băuturi (17,5%), industria metalurgică (12,9%), industria chimică şi a fibrelor sintetice sau artificiale (8,1%), industria celulozei, hârtiei şi cartonului (8,0%). 

          In ceea ce priveste domeniile agriculturii si silviculturii, condiţiile climatice variate ale zonei au creat un cadru prielnic de dezvoltare a agriculturii, aceasta constituind cea de-a doua ramură, ca pondere şi importanţă în economia judeţului. Un rol important în cadrul acestui sector economic îl deţine zootehnia, dar o pondere însemnată o are şi producţia vegetală. Atât sectorul vegetal cât şi cel zootehnic traversează o perioadă de tranziţie caracterizată prin reducerea producţiei de la an la an, situaţie ce reclamă adoptarea unor măsuri care să stimuleze procesul relansării agriculturii judeţului. Importanţa agriculturii judeţului rezidă şi în existenţa Universităţii de Ştinţe Agricole şi Medicină Veterinară care licenţiază anual peste 2000 de absolvenţi, specialişti în toate domeniile agriculturii.

          Dezvoltarea economico-socială începând cu anii `90 s-a reflectat şi în procesul de modernizare a capacităţilor de transport. Poziţia geografică avantajoasă a judeţului constituie un factor determinant în eforturile întreprinse de autorităţi pentru dezvoltarea infrastructurii locale. Judeţul Cluj dispune de o reţea densă de drumuri publice totalizând 2454 km, din care 342 km reprezintă drumuri naţionale. Reţeaua de drumuri modernizate cuprinde un număr de 645 km, marea lor majoritate fiind porţiuni ale unor şosele de interes naţional şi internaţional. Lungimea cailor ferate care strabat teritoriul judetului este de 232 km .

          Aeroportul International Cluj-Napoca aflat in administrarea Consiliului Judetean Cluj a cunoscut o creştere semnificativă a traficului de pasageri ca urmare a programului de dezvoltare şi modernizare, fiind în acest moment al treilea aeroport internaţional al ţării. Pe acest aeroport operează zboruri regulate patru companii aeriene, legând Clujul de Spania, Italia, Austria, Franta, Marea Britanie, Belgia, Dubai, Elvaţia, Israel, Olanda, Polonia, Suedia, Ungaria şi Germania prin zboruri directe. În acest moment, prioritar pentru aeroport este găsirea de parteneri pentru construirea unui terminal cargo modern, proiect care se bucură şi de sprijin guvernamental.

   

          

          Potenţialul turistic se reflecta în condiţiile deosebit de favorabile oferite pentru practicarea unei game variate de forme: drumeţie, alpinism, turism auto, sporturi de iarna şi de vara, odihna de scurta şi lunga durata, tabere de copii şi tineret, tratament balnear.

          Dintre zonele şi obiectivele de mare atractivitate turistica trebuie menţionate: Vladeasa şi Muntele Mare statiuni favorabile practicarii sporturilor de iarna, Munţii Trascaului, deosebit de spectaculoşi datorita formelor de relief, stâncilor impozante, peşterilor, Muntele Baişorii, zona ce se remarca prin peisaje de excepţionala frumuseţe cautata vara de amatorii de vânat şi pescuit şi iarna de cei ai “ sportului alb”, zona Lacului Gilau - Tarniţa, care ofera condiţii deosebite pentru agrement la sfârţit de saptamâna si zona Lacului Beliş - Fântânele situata pe malul stâng al lacului de acumulare, pretabila pentru agrement şi practicarea de sporturi nautice.

          Gradina botanică "Alexandru Borza", una dintre cele mai cunoscute şi mai bine organizate din sud-estul Europei, ofera un bun prilej de destindere, dar şi de instruire pentru numeroşi turişti din ţara şi strainatate.

          Judeţul Cluj se numără printre judeţele cele mai active în sfera culturală. Avînd un patrimoniu valoros, o veche reputaţie în domeniul învăţămîntului şi culturii, precum şi instituţii de prestigiu, Clujul are şi în prezent o viaţă culturală şi universitară complexă. Una dintre cele mai cunoscute universităţi din centrul Europei este „Universitatea Babeş - Bolyai” unde predarea se face în trei limbi: română, germană şi maghiară. De asemenea, în aulele „Universităţii de Medicină şi Farmacie Iuliu Haţieganu” sunt formaţi viitori medici şi farmacişti, iar specialiştii în domeniul tehnologiei informaticii şi ingineriei provin din Universitatea Tehnică Cluj-Napoca.

           În judeţul Cluj funcţionează o serie de instituţii de interes naţional: Teatrul Naţional “Lucian Blaga” Cluj, Teatrul Maghiar de Stat, Opera Română şi Opera Maghiară, finanţate de la bugetul Ministerului Culturii şi Cultelor şi de interes judeţean: Filarmonica de Stat “Transilvania”, Teatrul de Păpuşi “Puck” Cluj-Napoca, Teatrul de Stat Turda.

           Bogaţia de monumente si obiective istorice,  precum şi patrimoniul arhitectural, incluse în mare parte în circuitul naţional, constituie o certa şi permanenta sursa de atracţie. Atrag atenţia monumente ca: statuia lui Mihai Eminescu şi a lui Lucian Blaga, Catedrala ortodoxa, grupul statuar “Scoala Ardeleana “, monumentul “Ostaşului Român”, statuia lui ,,Avram Iancu”, Biserica “Sf. Mihail”, Biserica Franciscanilor, Statuia ecvestră a lui Matei Corvin, Biserica reformata ridicata de Matei Corvin, Statuia ecvestra a domnitorului român unificator Mihai Viteazul, Bastionul Croitorilor, Cladirea Redutei - de care se leaga memorabile evenimente din istoria transilvana. De mare interes turistic sunt: Teatrul Naţional, Muzeul de Artă, al doilea din ţara ca zestre de arta româneasca dar şi straina  (peste 4000 de lucrari), Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei (peste 100000 piese), Muzeul Etnografic al Transilvaniei (peste 65000 de exponate), Secţia  în aer liber a  Muzeului Etnografic, Muzeul Memorial “Emil Isac”, Colecţia de istoria farmaciei, Muzeul de Mineralogie şi Geologie şi Muzeul Zoologic (peste 140000 piese).In municipiile Dej şi Turda, bisericile în stil gotic din secolele XIV - XVI, aflate în pieţele centrale, constituie importante puncte de atracţie.

            Un rol deosebit de important, în conturarea şi dezvoltarea economiei de piaţă îl are sistemul bancar-financiar, care la nivelul judeţului Cluj este deosebit de bine pus în evidenţă, acest sector cunocând o dezvoltare continuă  în ultimii ani. Una din băncile principale din Cluj-Napoca  este Banca Transilvania care are sediul central aici şi 49 de filiale ale băncilor centrale (Banca Comecială Română, BRD Societe Generale etc).