Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Marti, 23 Octombrie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism FormulareContact

Prima pagina > Comunicate > Intalnire reprezentanti sector IT

Intalnire reprezentanti sector IT

                                                                           

                                                          CONSILIUL JUDEŢEAN CLUJ

Informare de presă
Ref: Întâlnirea Preşedintelui Consiliului Judeţean Cluj cu  reprezentanţi sectorului IT

    Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, domnul Horea Uioreanu, s-a întâlnit azi, 13.02.2013, cu cei mai importanţi actori locali implicaţi în dezvoltarea sectorului IT clujean: membrii clusterelor de profil, reprezentanţii celor mai mari 25 de companii clujene care activează în domeniul hardware/software şi IT, responsabili din cadrul facultăţilor şi departamentelor de resort din universităţile clujene,  conducerea Camerei de Comerţ şi Industrie Cluj precum şi reprezentanţi ai Agenţiei de Dezvoltare Regională Nord-Vest.
    Obiectivul principal al întâlnirii l-a reprezentat dezbaterea celor mai importante aspecte referitoare la strategia judeţeană de dezvoltare şi promovare a sectorului IT, precum şi la interacţiunea dintre acesta şi administraţia publică judeţeană. În cadrul întâlnirii au fost prezentate principalele obiective prevăzute în cadrul Strategiei de Dezvoltare a Judeţului Cluj pentru perioada 2014 – 2020, pentru sectorul IT&C, respectiv creşterea competitivităţii economiei judeţului Cluj, prin valorificarea resurselor umane şi a spiritului antreprenorial din judeţ, susţinerea inovării şi furnizarea de servicii de afaceri adaptate la nevoile întreprinderilor clujene, precum şi proiectele propuse în domeniul IT&C.
    Totodată, în cadrul discuţiilor s-au conturat trei domenii în care interesele tuturor factorilor prezenţi sunt convergente, respectiv: impulsionarea intensificării exportului de servicii IT bazat pe soluţii inovatoare şi pe un aport considerabil de cash-flow; derularea proiectului „Cluj Innovation City” pe modelul clusterelor cunoscute din Europa, precum cel din Luxemburg sau Moscova, care să devină, în aproximativ 20 de ani, un mic „oraş” în care să locuiască şi să-şi desfăşoare activitatea cca. 20.000 de specialişti; necesitatea identificării unei „zone de organizare a activităţii” în sectorul IT care să poată furniza instrumente de punere în valoare a  know-how-ului din domeniu prin intermediul catalizatorului pe care îl reprezintă mediul universitar, respectiv studenţii. 
     O altă propunere concretă de colaborare dintre sectoarele IT, mediul academic şi Consiliul Judeţean s-a referit la derularea unui program intitulat „accelerator de instruire”, program prin intermediul căruia absolvenţii universităţilor clujene care nu au reuşit să îşi găsească un loc de muncă în domeniul absolvit să beneficieze de o reconversie profesională în domeniul IT, expertiza lor fiind apoi preluată de firmele din domeniu. Apreciind viabilitatea iniţiativei, Consiliul Judeţean Cluj şi-a manifestat disponibilitatea de a susţine acest demers prin identificarea de spaţii în care să se desfăşoare astfel de cursuri de perfecţionare, preşedintele instituţiei, domnul Horea Uioreanu, avansând o serie de variante preliminare conturate în jurul Univers T, Tetarom sau Agro Transilvania.
    Totodată, conducerea Consiliului Judeţean Cluj şi-a exprimat susţinerea pentru rezolvarea unor probleme semnalate de reprezentanţii firmelor IT. În acest sens, având în vedere insuficienţa resurselor umane calificate în domeniu, respectiv a specialiştilor IT, comparativ cu nevoile pieţei, preşedintele forului administrativ judeţean şi-a exprimat disponibilitatea de a susţine universităţile, facultăţile şi respectiv departamentele de profil în obţinerea unor cifre de şcolarizare corelate cu necesităţile pieţei muncii clujene. Totodată, domnul Horea Uioreanu s-a angajat să depună toate diligenţele necesare în vederea păstrării actualelor facilităţi fiscale de care beneficiază angajaţii firmelor din domeniul IT. O altă direcţie de acţiune a administraţiei judeţene o va reprezenta susţinerea, pe canalele specifice, a necesităţii creşterii fondurilor europene alocate acestui domeniu. În acelaşi timp, conducerea Consiliului Judeţean şi-a exprimat susţinerea pentru utilizarea mai intensă a soluţiilor de tipul Parteneriatului Public Privat, inclusiv în sectorul IT. Nu în ultimul rând, în ceea ce priveşte interesele convergente ale tuturor actorilor locali, atât ale întreprinzătorilor autohtoni cât şi ale investitorilor atraşi din exteriorul ţării, conducerea forului administrativ judeţean a promis că, în limita posibilităţilor pe care legislaţia în vigoare i le conferă, va milita pentru utilizarea de către aceştia din urmă, în proiectele proprii, a companiilor IT şi a specialiştilor locali, pe bază de subcontractare. 
    “În contextul în care Clujul a fost desemnat recent drept pol naţional de creştere în domeniul cercetării-dezvoltării şi comerţului IT, întâlnirea de azi a avut rolul de a veni în sprijinul acestui sector economic extrem de competitiv, prin impulsionarea dialogului şi a cooperării dintre cei mai importanţi actori din domeniu: mediul de afaceri, universităţi şi administraţia judeţeană. Nu întâmplător această primă întâlnire a fost organizată cu sectorul IT. Chiar dacă obiectivul nostru general este acela de a obţine dezvoltarea armonioasă a întregului judeţ şi a tuturor ramurilor economice, nu putem face abstracţie de faptul că, o premisă esenţială a unei dezvoltări accelerate a economiei clujene o reprezintă sprijinirea industriilor de vârf şi a celor cu o valoare adăugată mare” a precizat preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, domnul Horea Uioreanu.

Biroul de presă
13.02.2013