Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismReprezentanta Bruxelles Joi, 16 August 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Jurnalul Judetului ClujFormulareContact

Prima pagina > Comunicate > Intalnire reprezentanti firme constructii

Intalnire reprezentanti firme constructii

                                                                      

                             CONSILIUL JUDEŢEAN CLUJ

Informare de presă
Ref: Întâlnirea Preşedintelui Consiliului Judeţean Cluj cu reprezentanţii firmelor de construcţii clujene

     Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, domnul Horea Uioreanu, s-a întâlnit azi, 19.02.2013, cu reprezentanţii a 20 dintre cele mai mari firme de construcţii din judeţ precum şi cu reprezentanţi ai patronatelor din domeniu. Totodată, la masa rotundă organizată la sediul forului administrativ judeţean au participat o serie de responsabili şi funcţionari de conducere din cadrul Consiliului Judeţean cu atribuţii în domeniul implementării marilor proiecte de investiţii, respectiv directoarea Direcţiei de Dezvoltare şi Investiţii, Arhitectul Şef al judeţului, directorii Regiei Autonome a Drumurilor Judeţene şi ai SC TETAROM SA dar şi consilierul judeţean Ioan Petran, cadru didactic universitar în domeniu şi fost inspector şef al Inspectoratului de Stat în Construcţii Cluj.
      Scopul principal al întâlnirii l-a reprezentat cunoaşterea de către conducerea Consiliului Judeţean Cluj a principalelor probleme cu care se confruntă cei mai importanţi agenţi economici din domeniul construcţiilor şi, respectiv, identificarea modalităţilor optime prin care forul administrativ judeţean poate să contribuie la rezolvarea acestora. În acest context, întâlnirea a prilejuit o serie de discuţii extrem de consistente şi constructive în legătură cu o serie de aspecte care vizează, în principal, modalităţile în care Consiliul Judeţean poate sprijini societăţile clujene din domeniul construcţiilor, atât în contextul propriilor proiecte de infrastructură cât şi prin sprijinirea acestora în relaţia cu alte autorităţi centrale sau în procesul de îmbunătăţire a cadrului normativ din domeniu.
     Una dintre cele mai importante probleme semnalate de constructori s-a referit la necesitatea asigurării unui anumit grad de predictibilitate în ceea ce priveşte marile proiecte de investiţii în infrastructură pe care autorităţile intenţionează să le realizeze în viitor, astfel încât societăţile din domeniu să aibă posibilitatea de a se pregăti din timp şi de a găsi modalitatea optimă de concentrarea a resurselor. Totodată, ca o condiţie esenţială a normalităţii în acest sector vital al economiei, s-a subliniat necesitatea implementării unor proceduri cât mai transparente în domeniu. În ceea ce priveşte aceste probleme, preşedintele Consiliului Judeţean a promis o transparenţă totală, în contextul în care marile proiecte în infrastructură sunt deja aduse la cunoştinţă publică, din timp, prin intermediul presei locale şi nu numai. 
       În acelaşi timp, un aspect esenţial, cu care preşedintele Consiliului Judeţean s-a declarat întru-totul de acord, s-a referit la necesitatea utilizării unei abordări integrate în procesul de planificare şi implementare a marilor investiţii, respectiv necesitatea corelării proiectelor de investiţii derulate de către autorităţi sau instituţii diferite şi, respectiv, necesitatea efectuării în prealabil a exproprierilor de rigoare, astfel încât procesul de execuţie să nu fie prelungit în mod nejustificat.
       În ceea ce priveşte o altă problemă, cea a neonorării la timp de către unele autorităţi locale sau centrale a obligaţiilor contractuale care le revin în relaţia cu societăţile private, fapt care generează grave blocaje în economie şi chiar pericolul falimentului pentru multe societăţi de construcţii, preşedintele Consiliului Judeţean a subliniat necesitatea rezolvării acestei probleme. „Ca şi promotor al doctrinei liberale, atât politice cât şi economice, am fost şi sunt adeptul egalităţii în drepturi şi obligaţii a tuturor persoanelor, fie ele de drept public sau privat. Acesta este motivul pentru care, atât în fosta mea calitate de parlamentar cât şi acum, în calitate de lider al administraţiei judeţene, mă pronunţ categoric pentru respectarea de către stat şi autorităţile sale locale a obligaţiilor de plată care le revin” a declarat preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, domnul Horea Uioreanu.
      O solicitare împărtăşită de către marea majoritate a societăţilor prezente s-a referit la oportunitatea ca, în execuţia marilor proiecte de investiţii ale judeţului, finanţate din surse publice sau private, să fie implicate cu precădere societăţi clujene, fapt care ar fi de natură să genereze numeroase beneficii, multiplicate la nivelul întregii societăţi clujene. Ca răspuns la această solicitare, preşedintele Consiliului Judeţean Cluj a precizat că susţine orice acţiune întreprinsă în acest domeniu, cu condiţia ca în acest fel să nu încalce în vreun fel legislaţia naţională sau cea europeană referitoare la libera competiţie şi concurenţa loială. Ca o primă măsură în acest sens, domnul Horea Uioreanu a subliniat necesitatea realizării unei mape de prezentare, a unui portofoliu care să reunească toţi agenţii economici din domeniul construcţiilor şi care să fie prezentat tuturor investitorilor care decid să deruleze proiecte în judeţul nostru, alegerea urmând a le aparţine acestora din urmă.
       În acelaşi timp, având în vedere problemele semnalate de către constructori în ceea ce priveşte birocraţia din domeniu, intervenţia excesivă a unor instituţii publice în derularea proceselor de achiziţie publică, utilizarea pe scară largă a „preţului cel mai scăzut” ca şi criteriu preponderent de atribuire a contractelor, preşedintele Consiliului Judeţean a invitat societăţile prezente şi nu numai să formuleze un punct de vedere unitar şi coerent cu privire la modificările şi completările ce ar trebui aduse legislaţiei din domeniu, urmând ca forul administrativ judeţean să întreprindă demersurile necesare în vederea susţinerii acestora pe lângă autorităţile implicate în procesul de legiferare.
      „Întâlnirea de astăzi cu societăţile de construcţii s-a dovedit a fi extrem de utilă întrucât ne-a permis să înţelegem cu exactitate problemele cu care se confruntă aceşti agenţi economici şi să concepem posibile soluţii pentru sprijinirea lor. De altfel, preocuparea noastră se îndreaptă spre toţi actorii importanţi implicaţi în dezvoltarea judeţului întrucât nu putem concepe o dezvoltarea sustenabilă a Clujului decât în cadrul unei relaţii de parteneriat cu aceştia” a declarat preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, domnul Horea Uioreanu.

Biroul de presă
19.02.2013