Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismReprezentanta Bruxelles Sat, 24 Februarie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismJurnalul Judetului ClujFormulareContact
Opera

Prima pagina > Comunicate > Intalnire reprezentanti Asociatia OvidiuRo

Intalnire reprezentanti Asociatia OvidiuRo

                                                                      

                               CONSILIUL JUDEŢEAN CLUJ

Informare de presă
Ref: Întâlnire cu reprezentanţii Asociaţiei OvidiuRo

        Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Cluj, domnul Vakar Istvan împreună cu domnul Radu Sporiş, consilierul Preşedintelui Consiliului Judeţean, domnul Horea Uioreanu, s-au întâlnit azi, 15.02.2013, cu o delegaţie a Asociaţiei OvidiuRo. 
        În cadrul întâlnirii, reprezentanţii Asociaţiei OvidiuRo au prezentat conducerii Consiliului Judeţean Cluj programul “Fiecare Copil în Grădiniţă”, program conceput cu scopul de a preveni abandonul şcolar timpuriu şi care se derulează la nivelul întregii ţări, inclusiv în judeţul Cluj, în comuna Cojocna. La originea derulării acestui proiect s-a aflat constatarea potrivit căreia, într-o pondere semnificativă,  cetăţenii români de origine romă nu reuşesc să se integreze în societate din cauza carenţelor semnificative de educaţie. Mai exact, s-a constatat faptul că un număr extrem de redus de copii romi frecventează cursurile învăţământului preşcolar, motiv pentru care încep ciclul primar cu un decalaj semnificativ de aptitudini, abilităţi şi cunoştinţe comparativ cu marea majoritatea a colegilor, care au frecventat grădiniţa. În acest context, în care problemele educaţionale apărute încă de la o vârstă timpurie afectează întreaga evoluţie şcolară ulterioară şi, mai apoi, generează nenumărate probleme referitoare la imposibilitatea sau dificultatea obţinerii unui loc de muncă şi a unei integrări depline în societate, una dintre soluţiile propuse de Asociaţie şi care este deja implementată prin acest proiect pilot se referă la încurajarea copiilor proveniţi din familiile sărace, de multe ori rome, de a frecventa grădiniţa. Totodată, obiectivul pe termen mediu şi lung al Asociaţiei OvidiuRo este acela de a transforma educaţia timpurie şi frecventarea grădiniţei în politică publică prioritară la nivel naţional întrucât activitatea mentală din copilăria timpurie este strâns legată de succesul în şcoală, iar o forţă de muncă educată este vitală pentru viitorul economic al României.
        În ceea ce priveşte implementarea de până acum a proiectului pilot, una dintre problemele esenţiale constatate de reprezentanţii asociaţiei nu o reprezintă neapărat înscrierea copiilor săraci la grădiniţă ci încercarea de a-i determina să frecventeze zilnic cursurile. În acest sens, pentru a răspunde nevoilor semnalate de părinţi şi invocate drept cauze ale prezenţei slabe, prin intermediul programului Fiecare Copil în Grădiniţă, reprezentanţii Asociaţiei OvidiuRo stimulează părinţii să-şi aducă zilnic copiii la grădiniţă oferindu-le, în parteneriat cu autorităţile locale, îmbrăcăminte şi încălţăminte adecvată, rechizite şcolare şi tichete sociale.
        Pe parcursul întâlnirii, reprezentanţii asociaţiei au propus conducerii Consiliului Judeţean Cluj  încheierea unui parteneriat pe termen lung, în vederea facilitării includerii copiilor romi de la nivelul judeţului Cluj în învăţământul preşcolar şi primar. Apreciind utilitatea măsurilor întreprinse prin intermediul acestui proiect pilot în ceea ce priveşte reducerea absenteismului şcolar în comunităţile rome şi, respectiv, facilitarea integrării în viaţa profesională şi socială a etnicilor romi, conducerea  Consiliului Judeţean Cluj şi-a declarat, prin intermediul vicepreşedintelui Vakar Istvan deschiderea totală şi disponibilitatea de a se implica în derularea acestui proiect dar şi a altora care vizează creşterea gradului de integrare socială a etnicilor romi şi a altor categorii defavorizate ale populaţiei. 
       „Prin intermediul acestui parteneriat ne propunem să contribuim direct şi activ la creşterea şanselor copiilor proveniţi din comunităţi sărace de a avea parte de succes școlar și, prin urmare, de a parcurge cât mai mult din traiectoria şcolară firească, contribuind în acest fel la reducerea decalajelor între copiii de etnie romă şi cei majoritari. De asemenea, încheierea acestui parteneriat este mai mult decât necesară dacă ţinem cont de faptul că lipsa educaţiei este principala cauză care generează nivelul de trai scăzut în comunităţile rome” a declarat vicepreşedintele Consiliului Judeţean Cluj, domnul Vakar Istvan.
 

Biroul de presă
15.02.2013