Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Marti, 23 Octombrie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism FormulareContact

Prima pagina > Comunicate > Intalnire parteneri proiect SMART+

Intalnire parteneri proiect SMART+

                                        

                                        CONSILIUL JUDEŢEAN CLUJ


Informare de presă
Ref:  Întâlnirea Comitetului de Conducere şi a Unităţii de Coordonare în cadrul proiectului SMART+

     Consiliul Judeţean Cluj a găzduit ieri, 11 martie 2013, întâlnirea Comitetului de Conducere şi a Unităţii de Coordonare din cadrul proiectului SMART+. Prin intermediul acestei întâlniri, partenerii proiectului şi experţii regionali şi-au propus să realizeze o trecere în revistă a principalelor activităţi derulate până în prezent şi o analiză a stadiului de implementare a proiectului SMART+ şi, totodată, să discute o serie de aspecte legate de managementul proiectului, activităţile de comunicare şi promovare, workshop-urile de capitalizare precum şi rezultatele obţinute prin implementarea subproiectelor. 
      În acest sens, principalele puncte de pe agenda întâlnirii au fost legate de evaluarea din punct de vedere tehnic şi financiar a progresului proiectului, a transferului de bune practici între regiunile partenere, a stadiului implementării subproiectelor şi realizării broşurilor de prezentare a acestora, a newsletter-ului şi website-ului SMART+ ş.a., fiind totodată purtate o serie de discuţii extrem de constructive referitoare la planurile regionale de implementare.
      Î
n acelaşi timp, în cadrul întâlnirii s-a stabilit ca următoarea reuniune a Comitetului de Conducere şi a Unităţii de Coordonare să aibă loc în luna iunie, la Kozani, Grecia, unde se va aproba şi forma finală a  Cartei SMART+, cartă care cuprinde rezultatele workshop-urilor de capitalizare, respectiv bunele practici identificate în cadrul subproiectelor. De asemenea, conferinţa finală a proiectului SMART + "Mini-program pentru inovarea IMM+urilor şi promovarea cercetarii şi dezvoltarii tehnologice" va avea loc în luna octombrie 2013.
     „Prin intermediul acestei întâlniri a partenerilor, proiectul SMART+ referitor la inovarea IMM-urilor şi promovarea cercetării şi dezvoltării tehnologice se apropie de etapa finală de implementare. Pasul următor, extrem de important, îl reprezintă aprobarea Cartei pentru IMM-uri şi a planurilor regionale de implementare. În contextul în care, în viziunea noastră, întreprinderilor mici şi mijlocii le revine un rol esenţial în procesul de dezvoltare accelerată a judeţului, suntem convinşi că toate aceste documente le vor fi de un real folos, bunele practici identificate la nivelul ţărilor europene partenere putând fi cu uşurinţă aplicate în judeţul Cluj” a precizat preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, domnul Horea Uioreanu.
      Reamintim în acest context faptul că proiectul SMART+ este finanţat prin Programul de Cooperare Interregională  INTERREG IV C şi se încadrează în Axa Prioritară 1: Inovare şi economia cunoaşterii, Domeniul Major de Intervenţie: Inovare, cercetare şi dezvoltare tehnologică. Durata de implementare a proiectului este de 48 luni (2010-2013).
       Partenerii implicaţi în proiect sunt Federaţia Aragoneză a Municipiilor, Regiunilor şi Provinciilor din Spania în calitate de lider de proiect, Regiunea Leipzig din Germania, Regiunea Malopolska din Polonia, Regiunea Macedonia de Vest din Grecia, Consiliul Judeţean Cluj şi Asociaţia Naţională a Municipiilor din Bulgaria.
      Scopul proiectului este acela de a analiza, transfera şi disemina bune practici pentru promovarea inovării şi cercetării şi dezvoltării tehnologice a IMM-urilor. 
       Obiectivele proiectului SMART+ includ:
- Facilitarea participării întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM-uri) în cadrul reţelelor şi clusterelor;
- Asigurarea unui mai bun acces la cercetare şi dezvoltare tehnologică şi la partenerii de afaceri;
- Dezvoltarea strategiilor pentru comercializarea ideilor inovative;
- Îmbunătăţirea capacităţilor angajaţilor din cadrul IMM-urilor pentru activităţile de cercetare, dezvoltare tehnologică şi gestionarea inovării prin instruire şi cu sprijinul experţilor.
 
 Biroul de presă
 12.03.2013