Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismReprezentanta Bruxelles Miercuri, 23 Mai 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Jurnalul Judetului ClujFormulareContact

Prima pagina > Comunicate > Intalnire evaluatori cabinete medicale

Intalnire evaluatori cabinete medicale

                                                                        

                                                                        ROMÂNIA 

                                                                   JUDEŢUL CLUJ
                                                            CONSILIUL JUDEŢEAN

Informare de presă

Ref: Întâlnire evaluatori cabinete medicale

            Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, d-nul Alin Tişe, s-a întâlnit azi, 06.10.2009, cu evaluatorii care au întocmit raportul de evaluare pentru cabinetele medicale aflate sub contract de concesiune cu Consiliul Judeţean Cluj.
            În contextul observaţiilor formulate de unii medici ca urmare a procesului de evaluare a imobilelor în care funcţionează cabinetele medicale concesionate conform prevederilor H.G. nr. 884/2004, Preşedintele Consiliului Judeţean a solicitat firmei evaluatoare să reanalizeze situaţia cabinetelor în cauză. Potrivit prevederilor acestui act normativ, redevenţa achitată de către medici Consiliului Judeţean începând din anul 2004 şi până în prezent a fost de 1 euro/m²/an. Acelaşi act normativ a impus însă ca după o perioadă de 5 ani, deci începând cu anul 2009, nivelul minim al redevenţei să se stabilească de către concedent pornind de la preţul pieţei, preţ sub care redevenţa nu poate fi acceptată.
            Din dorinţa de a asigura condiţii optime pentru desfăşurarea actului medical preşedintele Consiliului Judeţean Cluj a hotărât să propună deliberativului judeţean ca medicii în cauză să achite doar valoarea minimă a redevenţei rezultate în urma evaluării, fără a se mai proceda la majorarea acesteia. „Le-am solicitat evaluatorilor să ţină cont de toate observaţiile medicilor şi să reevalueze fiecare cabinet în parte, în condiţiile legii”, a precizat domnul Alin Tişe.
           În vederea finalizării acestui proces şi a dialogului iniţiat cu părţile implicate, preşedintele Consiliului Judeţean Cluj se va întâlni mâine, 07.10.2009, cu reprezentanţii Colegiului Medicilor Cluj, respectiv domnul prof. univ. dr. Ioan Mircea Bârsan şi doamna dr. Ana Dascăl – medic de familie.
           Reamintim în acest context faptul că în proprietatea publică a judeţului şi administrarea Consiliului Judeţean Cluj se află 9 imobile în care funcţionează 87 de medici şi tehnicieni dentari.


Biroul de presă
06.10.2009