Ș   

Informaţii de interes public - Legea 544/2001

           Funcționarul public responsabil cu îndeplinirea activităților de informare publică:
           Dl. Ciprian-Alin Iuga - Șef Serviciu Relații Publice
           Tel: 0372-640045; Fax: 0372-640046
           Cluj-Napoca, Calea Dorobanților, nr. 106, C.P. 400609, Camera (3-4 parter)
           E-mail: infopublic@cjcluj.ro 

 

Formular de contact online – cereri de informaţii de interes public