Ș   

Informări proiecte de hotărâri cu caracter normativ

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru asigurarea serviciului public de adăpostire a animalelor aflate în situații de pericol pentru care s-a emis un ordin de plasare în adăpost, precum și a unor măsuri necesare pentru punerea acestuia în executare

ANUNȚ

 

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 328/2012 pentru aprobarea Programului de transport public de persoane prin curse regulate în trafic judeţean pe anii 2014-2021, cu modificările şi completările ulterioare

ANUNȚ

 

Proiect de hotărâre privind introducerea unor restricţii de circulație pe drumul judeţean DJ 108C Gârbău - Leghia (DN 1), sectorul km 5+600 - 28+050

ANUNȚ

 

Proiect de hotărâre privind introducerea unor restricţii de circulație pe drumul judeţean DJ 107R sectorul de drum incluzând intersecţia DJ 107R cu DJ 107L, sat Filea de Jos, sat Filea de Sus, intersecţia DJ 107R cu DJ 107M, poziţiile kilometrice km 21+350 – km 28+650

ANUNȚ

 

Proiect de hotărâre privind introducerea unor restricţii de circulație pe drumul judeţean DJ 107R - Cluj-Napoca (Făget) – Sălicea – Ciurila - DJ 107L, sectorul de drum km 8+300 – 21+350

ANUNȚ

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentelor de navigație pe lacurile Tarnița și Fântânele, precum și a unor măsuri necesare pentru punerea acestora în executare

Documente conexe la referatul de aprobare        Anexa 1 la regulament Tarnița         Anexa 2 la regulament Tarnița-plaje     Anexa la regulament Fântânele                            ANUNȚ                                         Anunț dezbatere publică

Documente rezultate în urma dezbaterii publice

 

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 328/2012 pentru aprobarea Programului de transport public de persoane prin curse regulate în trafic judeţean pe anii 2014-2021, cu modificările şi completările ulterioare

Anexa             ANUNȚ

 

Proiect de hotărâre privind stabilirea preţurilor medii la principalele produse agricole pe baza cărora vor fi stabilite veniturile din arendă în anul 2021

ANUNȚ

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor şi tarifelor pentru anul fiscal 2021

 Anexa 1         Anexa 2          Anexa 3          Anexa 4         Anexa 5         Anexa 6          Anexa 7         Anexa 8         Anexa 9        ANUNȚ

 

Proiect de hotărâre privind avizarea taxelor și tarifelor pentru servicii prestate utilizatorilor de către Biblioteca Judeţeană „Octavian Goga”Cluj, pentru anul fiscal 2021

ANUNȚ

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru spectacolele susținute de către Teatrul de Păpuşi “PUCK” în anul 2021

ANUNȚ

 

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Județean de Gestionare a Deșeurilor în județul Cluj

Anexa - Planul Judetean de Gestionare a Deseurilor in judetul Cluj

anexa 1 la Planul Judetean de Gestionare a Deseurilor in judetul Cluj             

anexa 2 la Planul Judetean de Gestionare a Deseurilor in judetul Cluj                   

anexa 3 la Planul Judetean de Gestionare a Deseurilor in judetul Cluj                 

ANUNT

 

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 328/2012 pentru aprobarea Programului de transport public de persoane prin curse regulate în trafic judeţean pe anii 2014-2019, cu modificările şi completările ulterioare

Anexa                     ANUNȚ

 

Proiect de hotărâre privind introducerea unor restricţii de circulație pe drumul judeţean DJ 107T

ANUNȚ

 

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 328/2012 pentru aprobarea Programului de transport public de persoane prin curse regulate în trafic judeţean pe anii 2014-2019, cu modificările şi completările ulterioare

Anexa                  ANUNȚ

 

Proiect de hotarare pentru aprobarea Studiului de oportunitate privind fundamentarea deciziei de delegare a gestiunii serviciului de operare a Centrului de Management Integrat al Deșeurilor Cluj în cadrul Proiectului ”Fazarea Proiectului Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Cluj”

Anexa

ANUNT

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor şi tarifelor pentru anul fiscal 2020

ANUNȚ

 

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 328/2012 pentru aprobarea Programului de transport public de persoane prin curse regulate în trafic judeţean pe anii 2014-2019, cu modificările şi completările ulterioare

Anexa

ANUNT

 

Proiect de hotărâre privind avizarea taxelor și tarifelor pentru servicii prestate utilizatorilor de către Biblioteca Judeţeană „Octavian Goga”Cluj, pentru anul fiscal 2020

ANUNȚ

 

Proiect de hotărâre privind introducerea unor restricţii de circulație pe drumul judeţean DJ 108 C Gârbău - Leghia (DN 1), sectorul km 5+600-28+050

ANUNȚ

 

Proiect de hotărâre privind introducerea unor restricţii de circulație pe drumul judeţean DJ 107R -Cluj-Napoca(Făget) – Sălicea – Ciurila - DJ 107L, sectorul de drum km 8+300 – 21+350

ANUNȚ

 

Proiect de hotărâre privind introducerea unor restricţii de circulație pe drumul judeţean DJ 107R sectorul de drum incluzând intersecţia DJ 107R cu DJ 107L, sat Filea de Jos, sat Filea de Sus, intersecţia DJ 107R cu DJ 107M, poziţiile kilometrice km 21+350 – km 28+650

ANUNȚ

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru spectacolele susținute de către Teatrul de Păpuşi “PUCK” în anul 2020

ANUNȚ

 

Proiect de hotărâre privind stabilirea preţurilor medii la principalele produse agricole pe baza cărora vor fi stabilite veniturile din arendă în anul 2020

ANUNȚ

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii de atribuire directă a traseelor cuprinse în Programul de transport public de persoane prin curse regulate în trafic județean, în Județul Cluj

Anexa               ANUNȚ

 

Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 4/2019 privind aprobarea taxelor şi tarifelor pentru anul fiscal 2019

ANUNȚ

 

Proiect de hotărâre pentru aprobarea Normelor tehnice privind condiţiile de proiectare şi amplasare a construcţiilor, instalaţiilor şi a mijloacelor de publicitate în zona drumurilor de interes judeţean

Anexa                          ANUNȚ

 

Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 15/2015 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea de finanţare nerambursabilă asociaţiilor, fundaţiilor, altor organizaţii neguvernamentale fără scop lucrativ, precum şi entităţilor publice care organizează programe şi proiecte în domeniul tineretului şi socio-educaţionale şi pot primi subvenţii sau sprijin financiar de la bugetul Judeţului Cluj

ANUNȚ

 

Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 14/2015 privind aprobarea Regulamentului privind acordarea de finanţare nerambursabilă, de la bugetul Judeţului Cluj, pentru structurile sportive din Județul Cluj, cu modificările şi completările ulterioare

 ANUNȚ

 

Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 323/2014 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea de finanţare nerambursabilă, de la bugetul Judeţului Cluj, pentru programele, proiectele şi acţiunile organizate în domeniul cultural, cu modificările și completările ulterioare

ANUNȚ

 

Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 322/2014 privind aprobarea Regulamentului privind acordarea sprijinului financiar, de la bugetul Judeţului Cluj, unităţilor de cult din Judeţul Cluj aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, cu modificările și completările ulterioare

ANUNȚ

 

Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri privind delegarea gestiunii activităților: de colectare, transport și transfer deșeuri în cadrul Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Cluj”

Anexa 1            Anexa 2             Anexa 3            Anexa 4                 Anexa 5                 ANUNȚ

 

Proiect de hotărâre privind definirea zonelor periurbane aferente municipiilor Cluj-Napoca, Turda, Câmpia Turzii, Dej și Gherla și orașului Huedin, precum și desemnarea acestora ca zone funcționale de interes județean

ANUNȚ                           Documente conexe

 

Proiect de hotărâre privind introducerea unor restricţii de circulație pe drumul judeţean DJ 108 C Gârbău - Leghia (DN 1), sectorul km 5+600-28+050

ANUNȚ

 

Proiect de hotărâre privind introducerea unor restricţii de circulație pe drumul judeţean DJ 107R sectorul de drum incluzând intersecţia DJ 107R cu DJ 107L, sat Filea de Jos, sat Filea de Sus, intersecţia DJ 107R cu DJ 107M, poziţiile kilometrice km 21+350 – km 28+650

ANUNȚ

 

Proiect de hotărâre privind introducerea unor restricții de circulație pe drumul județean DJ 107R-Cluj-Napoca(Făget)- Sălicea- Ciurila- DJ 107L, sectorul de drum km 8+300-21+350

ANUNȚ

 

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 328/2012 pentru aprobarea Programului de transport public de persoane prin curse regulate în trafic județean pe anii 2014-2019, cu modificările și completările ulterioare                                                          

Anexa                  ANUNȚ

 

Proiect de hotărâre privind avizarea taxelor și tarifelor pentru servicii prestate utilizatorilor de către Biblioteca Județeană "Octavian Goga" Cluj, pentru anul fiscal 2019

- ANUNȚ

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor și tarifelor pentru anul fiscal 2019

- ANUNT

 

Proiect de hotărâre privind stabilirea prețurilor medii la principalele produse agricole pe baza cărora vor fi stabilite veniturile din arendă în anul 2019

- ANUNȚ