Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismReprezentanta Bruxelles Luni, 18 Iunie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Jurnalul Judetului ClujFormulareContact

Prima pagina > Comunicate > Poziţie referitoare la zona metropolitană

Poziţie referitoare la zona metropolitanăCONSILIUL JUDEŢEAN CLUJ


Informare de presă

Ref: Poziţie faţă de unele declaraţii referitoare la zona metropolitană


    Pentru corecta informare a clujenilor, având în vedere unele declaraţii politice făcute astăzi, preşedintele Consiliului Judeţean, d-nul Alin Tişe, face următoarele precizări:
    Până la adoptarea H.G. nr. 998/28.08.2008, prin care municipiul Cluj-Napoca a fost desemnat, alături de alte şase municipii, drept Pol Naţional de Creştere, la nivelul judeţului Cluj nu a existat practic un proiect care să facă posibilă dezvoltarea zonei metropolitane. Acea iniţiativă, demarată în anul 2006 sub forma elaborării unui studiu, în urma căreia au fost făcute invitaţii către 19 unităţi administrativ-teritoriale în vederea asocierii, a fost realizată fără respectarea procedurilor şi a paşilor legali, neexistând în acest sens un Statut sau Act Constitutiv, mai mult, ceea ce este mai grav, neavând la bază existenţa unei Hotărâri de Consiliu Judeţean care să aprobe demararea acestui proiect, precum şi însuşirea Statutului şi a actelor constitutive. Ceea ce este mai grav, s-au cheltuit peste 80.000 RON din bani publici fără să existe o finalitate de care să beneficieze contribuabilul clujean. Ceea ce domnul Nicoară numeşte “obţinerea agreerii” acestei asocieri reprezintă în fapt o serie de Hotărâri de Consilii Locale, care nu produc efecte juridice sau de altă natură în lipsa unei Hotărâri de Consiliu Judeţean emisă în acest sens. Abia ultima şedinţă de Consiliu Judeţean, prin adoptarea Hotărârii nr. 200/23 septembrie 2008, a statuat protocolul de asociere, într-o primă fază cu municipiul Cluj-Napoca, în spiritul H.G. nr.  998/28.08.2008, urmată mai apoi de constituirea grupului de lucru pentru implementarea Planului integrat de dezvoltare urbană (PIDU), de aici înainte urmând a fi parcurşi paşii legali necesari pentru constituirea a ceea ce este definită drept Zonă Metropolitană.
    Responsabilitatea pentru nerespectarea procedurilor legale aparţine ex-preşedintelui CJ Marius Nicoară, care a manifestat incompetenţă şi incapacitate în înţelegerea şi promovarea proiectelor în ordine logică şi nu a înţeles că proiectele care privesc comunitatea şi interesul public nu se pot realiza decât în spiritul legii şi în colaborare cu municipalitatea. Este condamnabilă ignoranţa care a generat pierderea unor ani importanţi, în care s-ar fi putut implementa un proiect atât de necesar pentru judeţul nostru. Sperăm că domnia sa, participând la lucrările şi dezbaterile din cadrul Consiliului Judeţean, să ajungă la înţelepciunea de a considera munca depusă în folosul cetăţenilor ca una aflată în mod necesar sub acoperirea legalităţii.
    Mai credem că, în sfârşit, a sosit timpul ca munca domniei sale să fie în interesul tuturor clujenilor şi nu numai a unora dintre ei, cu care este prieten sau cu care are raporturi de afaceri.


Biroul de Presă
06.10.2008