Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismReprezentanta Bruxelles Joi, 16 August 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Jurnalul Judetului ClujFormulareContact

Prima pagina > Comunicate > Inchiderea rampelor de la Campia Turzii si Dej

Inchiderea rampelor de la Campia Turzii si Dej


CONSILIUL JUDETEAN CLUJ

Informare de presa
Ref.: Inchiderea ultimelor doua rampe neconforme de deseuri de la Campia Turzii si Dej


     Consiliul Judetean Cluj a postat in Sistemul Electronic de Achizitii Publice (S.E.A.P.)  documentatia de atribuire a contractului de achizitie publica privind „Proiectarea si executia lucrarilor necesare inchiderii si ecologizarii depozitelor de deseuri urbane neconforme din Campia Turzii si Dej, judetul Cluj”.
     Contractul de lucrari aferent inchiderii celor doua depozite neconforme, a carui valoare totala estimata este de 9.700.000 lei fara TVA, va fi atribuit in urma derularii unei licitatii deschise, pe loturi, criteriul de atribuire fiind pretul cel mai scazut. In acest sens, in perioada imediat urmatoare va avea loc deschiderea ofertelor, in data de 14 noiembrie, respectiv atribuirea contractului si emiterea ordinului de incepere a lucrarilor. Ulterior, societatea sau societatile castigatoare vor avea la dispozitie o perioada de maximum 12 luni pentru realizarea efectiva a lucrarilor, din care cel mult patru luni vor fi alocate proiectarii si opt luni executiei.
     In ceea ce priveste activitatile ce urmeaza a fi efectuate pentru inchiderea depozitelor  neconforme din Campia Turzii si Dej, in suprafata totala de 71.812 mp, cele de proiectare vor consta in elaborarea de studii geo si topo, obtinerea autorizatiilor, avizelor si acordurilor necesare, elaborarea proiectului tehnic si a detaliilor de executie, revizuirea Acordului de mediu in concordanta cu solutiile tehnice propuse de viitorul contractor, elaborarea planului de intretinere post-inchidere, etc. In acelasi timp, lucrarile de executie vor viza, in principal, profilarea si reconfigurarea depozitelor si, respectiv, acoperirea cu un strat de pamant peste care se va realiza o inierbare a intregii suprafete. Totodata, vor fi efectuate lucrari de drenaj, drumuri de acces, sisteme de colectare a apelor pluviale, precum si alte categorii de lucrari necesare inchiderii gropilor neconforme aferente fiecarui amplasament.
     „E un nou pas facut inainte spre rezolvarea definitiva a problemei rampelor neconforme de deseuri din judetul Cluj, preocuparea noastra fiind aceea de a respecta in totalitate angajamentele asumate in acest sens. In ceea ce ne priveste, vom da tot sprijinul necesar societatilor castigatoare, astfel incat lucrarile sa se incheie cat mai rapid”, a declarat presedintele Consiliului Judetean Cluj, domnul Alin Tise.
     Reamintim in acest context faptul ca, in anul 2015, contractul de lucrari pentru inchiderea si ecologizarea ultimelor doua depozite urbane neconforme din judet -  Campia Turzii si Dej, a fost atribuit Asocierii S.C. Geiger Transilvania SRL – Wilhelm Geiger GmbH. Intrucat, ulterior castigarii licitatiei, asocierea in cauza a solicitat in mod total nejustificat suplimentarea valorii lucrarilor cu o suma considerabila,  respectiv cu nu mai putin de 6.150.000 de lei in plus, contractul a fost reziliat.
 
Biroul de presa 
12 octombrie 2017