Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Luni, 22 Octombrie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism FormulareContact

Prima pagina > Comunicate > Inceperea lucrarilor Comisiei de Receptie Cluj Arena

Inceperea lucrarilor Comisiei de Receptie Cluj Arena

                                                                              

                                       CONSILIUL JUDEŢEAN CLUJ 


Informare de presă
Ref: Începerea lucrărilor Comisiei de Recepţie Cluj Arena

      Astăzi, 28.09.2011 a avut loc prima şedinţă a Comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor aferente obiectivelor de investiţii «“Stadion la Standarde Internaţionale pe terenul situat în municipiul Cluj – Napoca, Aleea Parcului F.N. “ şi “ Amenajări exterioare la Stadionul din municipiul Cluj – Napoca, Aleea Parcului F.N.“».
      Potrivit legislaţiei în vigoare, recepţia constituie o componentă a sistemului calităţii în construcţii şi este actul prin care investitorul declară că acceptă, preia lucrarea cu sau fără rezerve şi că aceasta poate fi dată în folosinţă. Prin actul de recepţie se certifică faptul că executantul şi-a îndeplinit obligaţiile în conformitate cu prevederile contractului şi ale documentaţiei de execuţie.
      În acest sens, prin dispoziţia preşedintelui Consiliului Judeţean Cluj a fost constituită comisia de recepţie la terminarea lucrărilor condusă de vicepreşedintele deliberativului judeţean, domnul Radu Bica, şi din a cărei componenţă mai fac parte în calitate de membri doi reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Cluj provenind din cadrul Direcţiei de Dezvoltare şi Investiţii şi respectiv din cadrul Direcţiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, reprezentanţi ai Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Privat a judeţului Cluj, ai Primăriei municipiului Cluj-Napoca, precum şi ai Inspectoratului pentru situaţii de urgenţă – Grupul de Pompieri “Avram Iancu”. Totodată, dată fiind importanţa şi complexitatea obiectivului de investiţii, la lucrările comisiei vor participa şi patru specialişti în domeniul arhitecturii, rezistenţei, al instalaţiilor şi al instalaţiilor de gaz precum şi o serie de invitaţi din partea Inspectoratului de Stat în Construcţii, al proiectanţilor şi executanţilor. 
      În temeiul dispoziţiei preşedintelui Consiliului Judeţean Cluj şi a al legislaţiei în vigoare, comisia de recepţie va examina în mod obligatoriu:
      - respectarea prevederilor din autorizaţia de construire, precum şi avizele şi condiţiile de execuţie impuse de autorităţile competente;
      - executarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, ale documentaţiei de execuţie şi ale reglementărilor specifice, cu respectarea exigenţelor esenţiale, conform legii;
      - referatul de prezentare întocmit de proiectant cu privire la modul în care a fost executată lucrarea;
     - terminarea tuturor lucrărilor prevăzute în contractul încheiat între investitor şi executant şi în documentaţia anexă la contract.
  „Marcăm astăzi un nou pas înainte, extrem de important, în procesul de finalizare a noii arene sportive a judeţului, Cluj Arena. Practic, astăzi a debutat prima dintre cele două etape ale procesului de recepţie, respectiv recepţia la terminarea lucrărilor, aceasta urmând a fi completată de recepţia finală la expirarea perioadei de garanţie. Dată fiind importanţa demersului pe care l-am întreprins pentru a oferi clujenilor un stadion la cele mai înalte standarde din domeniu, împreună cu ceilalţi membri ai comisiei de recepţie ne vom asigura că această investiţie s-a derulat cu respectarea strictă a tuturor exigenţelor şi normativelor din domeniu şi în deplină conformitate cu legislaţia în vigoare” a declarat preşedintele comisiei de recepţie, domnul vicepreşedinte Radu Bica.

Biroul de presă
28.09.2011