Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismReprezentanta Bruxelles Miercuri, 19 Septembrie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Jurnalul Judetului ClujFormulareContact

Prima pagina > Comunicate > Incepere lucrari reabilitare Centru Comunitar Judetean

Incepere lucrari reabilitare Centru Comunitar Judetean

                                                                               

                                                             CONSILIUL JUDEŢEAN CLUJ


Informare de presă
Ref: Începerea lucrărilor de reabilitare a imobilului viitorului Centru Comunitar Judeţean – Complex de Servicii Sociale Comunitare pentru Copii şi Adulţi Cluj

     Consiliul Judeţean Cluj a procedat astăzi, 5 iunie 2012, la predarea către constructor a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Einstein nr. 14, imobil care va face obiectul unor ample lucrări de reabilitare şi modernizare la finalul cărora va găzdui Centrul Comunitar Judeţean – Complex de Servicii Sociale Comunitare pentru Copii şi Adulţi Cluj. Execuţia efectivă a lucrărilor în valoare de 2.366.681,00 lei şi care vizează modernizarea unei suprafeţe utile totale de 1334.26 mp va demara în cursul săptămânii viitoare, acestea urmând a fi finalizate în termen de maxim 18 luni de la semnarea contractului cu societatea câştigătoare a licitaţiei organizate în acest sens.
      Reamintim în acest context faptul că Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului  în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013, Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013 şi Unitatea Administrativ - Teritorială Judeţul Cluj în calitate de beneficiar, au semnat la sfârşitul anului trecut Contractul de finanţare nerambursabilă nr. 2658/12.12.2011, Cod SMIS 33802, pentru proiectul „CENTRU COMUNITAR  JUDEŢEAN - COMPLEX DE SERVICII SOCIALE COMUNITARE PENTRU COPII ŞI ADULŢI CLUJ”.
     Obiectivul general al proiectului îl constituie creşterea calităţii vieţii persoanelor (copii şi adulţi) aflate în dificultate, precum şi crearea de noi locuri de muncă, prin creşterea numărului şi a calităţii serviciilor sociale specializate, în contextul unei politici active de integrare/reintegrare socială, prin înfiinţarea unui centru comunitar judeţean la standarde europene.
     Misiunea viitorului Centru Comunitar Judeţean - Complex de Servicii Sociale Comunitare pentru Copii şi Adulţi Cluj este de a furniza servicii sociale specializate - suport şi asistenţă pentru familiile şi copiii aflaţi în dificultate, sprijin şi orientare pentru integrarea, readaptarea şi reeducarea profesională a tinerilor, consiliere, servicii şi acţiuni care au drept scop menţinerea, refacerea sau dezvoltarea capacităţilor individuale pentru depăşirea unei situaţii de nevoie socială. Totodată, el va furniza servicii de îngrijire socio-medicală de recuperare şi reabilitare, kinetoterapie, fizioterapie, terapie ocupaţională, psihoterapie, psihopedagogie, logopedie pentru copii şi persoane adulte cu deficienţe
     Valoarea totală a proiectului este de 9.261.629,59 lei.  
    Valoarea totală eligibilă este de 7.439.053,22 lei, din care 6.323.195,233 lei finanţare nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională (85 %), 967.076,918 lei finanţare nerambursabilă din bugetul naţional (13 %) şi 148.781,06 lei cofinanţare de la Consiliul Judeţean Cluj (2 %). Valoarea totală neeligibilă este de 1.822.576,37 lei şi reprezintă TVA-ul aferent cheltuielilor eligibile în valoare de 1.783.566,07 lei şi dotări de specialitate în valoare de 39.010,30 lei.
     Beneficiari direcţi ai proiectului vor fi copii şi persoane adulte aflate in dificultate, copii cu dizabilităţi, copii cu autism sau cu tulburări din spectrul autist, persoane adulte cu dizabilităţi, persoane cu demenţa Alzheimer precum şi tineri care părăsesc sistemul de protecţie.
     Rezultatele estimate ale proiectului se referă în principal la:
• O clădire reabilitată/modernizată şi pregătită pentru funcţionarea Centrului Comunitar  Judeţean - Complex de Servicii Sociale Comunitare pentru Copii şi Adulţi Cluj;
• 488 de persoane care vor beneficia de infrastructura reabilitată/ modernizată/ echipată - infrastructura pentru servicii sociale, din care 24 de copii autişti cu vârste cuprinse între 3 - 12 ani, 50 de copii cu dizabilităţi/ handicap motor/fizic şi neuropsihic, 190 de tineri care părăsesc sistemul de protecţie cu vârsta cuprinsă între 14-18 ani şi peste 18 ani, 50 de persoane adulte cu dizabilităţi/ handicap fizic/motor, 24 de persoane cu demenţa Alzheimer sau alte tipuri de demenţă şi 150 de persoane adulte cu dizabilităţi/handicap cu vârsta cuprinsă între 18-45 ani care beneficiază de consiliere pentru integrarea socio-profesională;
• 55 de locuri de muncă nou create.
     Durata de implementare a proiectului este de 24 luni: 13 decembrie 2011 – 12 decembrie 2013.

Biroul de presă
05.06.2012