Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Marti, 23 Octombrie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism FormulareContact

Prima pagina > Comunicate > Inaugurare sali pentru public la Biblioteca Judeteana O.Goga

Inaugurare sali pentru public la Biblioteca Judeteana O.Goga

                                                                                        

                                                          CONSILIUL JUDEŢEAN CLUJ 


Informare de presă
Ref: Inaugurare săli pentru public la Biblioteca Judeţeană O.Goga


      Biblioteca Judeţeană „Octavian Goga” Cluj, instituţie de cultură aflată în subordinea Consiliului Judeţean Cluj, a organizat azi, 21 decembrie 2010, ora 10:00, în prezenţa preşedintelui Consiliului Judeţean, domnul Alin Tişe şi a vicepreşedintelui Radu Bica, manifestarea Dar de sărbători pentru clujeni, manifestare prilejuită de inaugurarea tuturor sălilor pentru public din sediul central al bibliotecii, Calea Dorobanţilor, nr. 104.
      Astfel, au fost amenajate şi organizate următoarele spaţii noi: Sala de lectură a secţiei pentru copii - parter est, Secţia de împrumut pentru adulţi – etajele 2, 3 şi 4 est, Sala de artă – etajul 5 est, Sala de referinţe şi presă, Serviciul pentru persoane cu deficienţe de vedere, Centrul judeţean de formare Biblionet, toate situate la parterul clădirii, Sălile de lectură şi informare – etajele 1, 2 şi 3 vest, Secţia Colecţii speciale – Memorie şi cunoaştere locală – etajul 4 vest, American Corner Cluj-Napoca – etajul 5 vest, Sala media – etajul 7 vest, Spaţiu de recreere şi loisir, loc pentru ateliere de lucru pe grupe mici – etajul 3 tronson centru, Sală de curs – etajul 4 tronson centru.
    „Acum, în pragul sărbătorilor de iarnă, am reuşit să dăruim comunităţii clujene un spaţiu cultural, informaţional şi educativ la standarde europene, această inaugurare fiind un eveniment mult aşteptat de către toţi cititorii de carte care doresc să beneficieze de condiţii optime pentru desfăşurarea procesului de lectură. Edificarea noului sediu al Bibliotecii „Octavian Goga” reprezintă unul dintre obiectivele majore de investiţii ale Consiliului Judeţean Cluj, imperios necesar atât din perspectiva satisfacerii cererii din ce in ce mai mari de carte existentă în acest mare centru universitar, cât şi pentru nevoia de informaţie şi cultură existentă pe întreg teritoriul  judeţului. Pentru transformarea într-o bibliotecă a mileniului III,cu respectarea celor mai exigente standarde europene din domeniu, Consiliul Judeţean a alocat peste 24.000.000 lei, o sumă extrem de consistentă dar şi necesară întrucât orice investiţie în educaţie, cultură şi cunoaştere reprezintă până la urmă o investiţie pentru viitor, pentru viitorul copiilor noştri.”, a declarat Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, domnul Alin Tişe.

     Dintre argumentele care justifică investiţia inaugurată astăzi menţionăm doar faptul că zilnic sediul central al bibilotecii este vizitat de circa 850 de cititori, iar împreună cu filialele de cartier frecvenţa zilnică înregistreaza peste 1300 vizite. Trebuie menţionat totodată faptul că 31 000 de locuitori ai Clujului sunt cititori ai bibliotecii, ceea ce reprezintă 10% din populaţia municipiului Cluj-Napoca. Pe parcursul anului aceştia înregistrează peste 300.000 vizite la bibliotecă şi împrumută  circa 500.000 volume de documente de toate tipurile. Destinaţia spaţiilor inaugurate astăzi şi serviciile pe care acestea le oferă sunt următoarele:
      Sala de lectură a secţiei pentru copii este un spaţiu de studiu şi lectură destinat copiilor cu vârste cuprinse între 10-14 ani, având facilităţi pentru discuţii în grup şi pentru activităţi culturale. Cititorii pot găsi aici carte din fondul de referinţă, enciclopedii în limbile română, engleză, franceză, germană, italiană precum şi calculatoare conectate la Internet.
     De asemenea, în cadrul sălii de lectură se organizează lunar Cenaclul literar „Traian Brad”, Cercul de Origami, Cercul de pictură, Ora poveştilor, ore de lectură, proiecte culturale şi programe de învăţare permanentă, desfăşurându-se astfel circa 380 de activităţi anual, la care participă peste 7000 de participanţi
     Secţia de împrumut pentru adulţi este organizată pe trei etaje (2,3 şi 4) şi cuprinde circa 75.000 de volume organizate la acces liber.
     Sala de literatură universală "Victor Hugo", situată la etajul II al Bibliotecii Judeţene „Octavian Goga” Cluj,  oferă cartea autorilor clasici şi contemporani din literatura universală, carte în limbi străine precum şi dicţionare şi enciclopedii
     Sala de literatură română "Ion Agârbiceanu", situată la etajul al-III-lea oferă cartea autorilor clasici şi contemporani din literatura română, bibliografie şcolară pentru elevii de liceu şi studenţi, documente de lingvistică, teorie şi critică literară precum şi cărţi din domeniile: ştiinţele educaţiei, etnografie şi folclor.
      La etajul IV se află sala de carte de ştiinţă "David Prodan", sală care cuprinde cartea din toate domeniile de interes.  
      Secţia de artă – cea mai nouă şi mai modernă secţie a bibliotecii, este situată la etajul 5 şi cuprinde peste 10.000 volume de carte: partituri, albume de artă, carte de referinţă precum şi peste 20.000 de documente audiovizuale şi electronice: CD, DVD, casete video şi audio, discuri de vinil.
      Toate titlurile din domeniul artelor sunt organizate  la acces liber şi se împrumută la domiciliu!
De asemnea, în Depozitul de dublete sunt organizate circa 80 000 de volume de carte pentru adulţi şi copii.
     În partea de vest a clădirii au fost inaugurate tot azi, 21.12.2010, Sala de referinţe şi presă, Serviciul pentru persoane cu deficienţe de vedere, Centrul judeţean de formare Biblionet, precum şi Sălile de lectură şi informare.
      Astfel, Sala de referinţe şi presă, situată la parterul clădirii, oferă acces liber la publicaţii de referinţă din toate domeniile de interes. Dintre serviciile şi facilităţile oferite amintim: consultare de documente - carte şi presă, informaţii şi bibliografii la cerere, facilităţi de lucru pe calculator, acces la legislaţia României, copiere, fotocopiere şi imprimare informaţie, acces la internet şi la baze de date.
      Serviciul pentru persoane cu deficienţe de vedere oferă de asemenea, împrumut de cărţi audio şi cititoare de cărţi audio "Daisy" pentru nevăzători precum şi facilităţi de lucru pe calculator .
Centrul judeţean de formare Biblionet situat tot la parterul bibliotecii a fost creat prin Programul Biblionet - lumea în biblioteca mea, program finanţat de Fundaţia Bill & Melinda Gates şi are în acest moment în dotare 11 laptop-uri, un videoproiector, un scanner, imprimantă şi un router wireless. Software-ul necesar operării calculatoarelor a fost primit ca donaţie din partea Microsoft Corp. Valoarea totală a donaţiei este de 17,262 USD din care valoarea echipamentelor este de 8,406 USD, iar donaţia de software valorează 8,856 USD.
      Etajele 1, 2 şi 3 din partea de vest găzduiesc Sălile de lectură şi informare, cu o capacitate de 107 locuri, ambient plăcut, personal specializat şi un bogat fond de documente de peste 140 00 vol. Cartea din ultimii 10 ani este organizată în acces liber la raft, iar din anii precedenţi este organizată în Depozitul de publicaţii
      Dintre serviciile şi facilităţile oferite de către cele trei săli putem aminti: consultarea pe loc a documentelor, acces internet gratuit, acces la catalogul electronic OPAC, facilităţi de lucru pe calculator, spaţiu destinat desfăşurării unor ateliere de lucru şi expoziţii de documente şi activităţi culturale şi ştiinţifice.
      Sala "D.D. Roşca" de Ştiinţe umaniste, situată la etajul I, deţine cărţi din sfera culturii şi civilizaţiei, filosofiei şi psihologiei, religiei şi istoriei, ştiinţelor politice şi pedagogiei.
Sala de Literatură "Tudor Dumitru Savu", situată la etajul 2, oferă spre consultare cărţi din următoarele domenii: lingvistică, teorie şi critică literară, ediţii din operele scriitorilor români şi străini, carte pentru studierea limbilor străine precum şi dicţionare de limbă şi literatură română şi universală. 
       Sala "Victor Babeş" de Ştiinţe şi tehnică, situată la etajul 3, oferă acces la cartea din toate domeniile de interes.
       Secţia Colecţii speciale – Memorie şi cunoaştere locală, situată la etajul 4, deţine peste 40 000 exemplare de documente:carte veche românească şi străină, carte rară modernă şi manuscrise, fondul de bibliofilie contemporană, periodice vechi, fotografii şi cărţi poştale, afişe şi pliante, hărţi, grafică mică etc.
       American Corner Cluj-Napoca, situat la etajul 5, oferă acces la colecţia de documente în limba engleză despre cultura şi civilizaţia americană, împrumut la domiciliu pentru adulţi şi copii şi consultare pe loc, activităţi informative şi ateliere de lucru, seri culturale americane şi expoziţii de documente.
       La etajul 7 a fost inaugurată Sala media cu o capacitate de 80 de locuri pe scaune. În acestă sală se vor organiza evenimente culturale, întâlniri cu specialişti din diferite domenii, conferinţe s.a.
        În zona de centru a Bibliotecii Judeţene a fost inaugurat un spaţiu de recreere şi loisir, loc pentru ateliere de lucru pe grupe mici (etajul 3) precum şi o Sală de curs – un spaţiu unde se organizează diferite activităţi educative cu toate grupele de vârstă (etajul 4).

Biroul de presă
21.12.2010