Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Marti, 25 Septembrie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism FormulareContact

Prima pagina > Comunicate > Fiecare Copil in Gradinita la un an de implementare

Fiecare Copil in Gradinita la un an de implementare

                                       

                           CONSILIUL JUDEŢEAN CLUJ

Informare de presă
Ref: Succesul Proiectului „Fiecare Copil în Grădiniţă” la  un an de implementare în judeţul Cluj

      Consiliul Judeţean Cluj a găzduit astăzi, 19 iunie 2014, o întâlnire de lucru care a vizat evaluarea stadiului implementării în judeţul Cluj, la un an de la debut, a proiectului „Fiecare Copil în Grădiniţă”, proiect iniţiat de către Asociaţia OvidiuRo şi implementat împreună cu Consiliul Judeţean, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului şi Inspectoratul Şcolar Judeţean. La întâlnirea prezidată de domnul vicepreşedinte Vakar Istvan au mai participat domnul inspector şcolar general Valentin Cuibus, doamna Nicoleta Molnar, director general adjunct al DGASPC Cluj, reprezentanţi ai Asociaţiei OvidiuRo, coordonatori locali ai proiectului, precum şi reprezentanţi ai autorităţilor locale beneficiare.
      Proiectul „Fiecare Copil în Grădiniţă” este unul dintre proiectele de succes din sfera socială şi educaţională care se derulează în judeţul Cluj, Consiliul Judeţean Cluj fiind, din acest punct de vedere, primul şi singurul for judeţean din România care a decis să finanţeze din fonduri proprii o asemenea iniţiativă care vizează încurajarea educaţiei timpurii în rândul populaţiei defavorizate şi, respectiv, reducerea abandonului şcolar la nivelul comunităţilor şi persoanelor afectate de sărăcia extremă. În acest scop, suma alocată de către Consiliul Judeţean fiecărei familii eligibile este de 500 de lei/an (50 de lei/lună), ajutorul financiar fiind condiţionat de prezenţa zilnică a copilului la grădiniţă. În primul an de implementare acest proiect s-a adresat unui număr de 100 de beneficiari, copii preşcolari din comunele Săcuieu, Bonţida, Poieni, Călăţele şi Cojocna, cu vârste cuprinse între 3 şi 6 ani, care provin din familii al căror venit maxim este de 150 lei pe lună, per membru de familie. În ceea ce priveşte raţiunea care a stat la baza iniţierii acestui proiect ce se doreşte a deveni, în final, o politică publică adoptată la nivel naţional, în practică s-a constatat faptul că un număr extrem de redus de copii defavorizaţi, în special romi, frecventează cursurile învăţământului preşcolar, motiv pentru care, încă de la începutul ciclului primar, aceştia înregistrează un decalaj semnificativ de aptitudini, abilităţi şi cunoştinţe comparativ cu marea majoritatea a colegilor, care frecventează grădiniţa. În acest fel, ei pornesc în viaţă, încă de la început, cu un decalaj major, decalaj care îi urmăreşte pe parcursul întregii vieţi şi îi împiedică să urmeze o evoluţie şcolară şi profesională normală, cu toate dezavantajele care decurg din acest fapt.
      În ceea ce priveşte rezultatele mai mult decât satisfăcătoare ale primului an de implementare, s-a subliniat faptul că, dacă la debutul proiectului rata medie a prezenţei a fost de 15%, la finalul anului şcolar aceasta a ajuns la 52%.  Referitor la măsurile ce ar putea contribui la o mai bună frecventare a grădiniţei, s-a convenit asupra necesităţii rezolvării, în funcţie de specificul local, a unor aspecte legate de distanţa uneori prea mare de la domiciliu la grădiniţă în lipsa unui microbuz şcolar care să asigure transportul copiilor, oportunitatea angajării unui număr suplimentar de mediatori şcolari, iniţierea unor campanii de conştientizare de către părinţi a importanţei educaţiei în dezvoltarea optimă a copilului şi asigurarea unor şanse reale de reuşită în viaţă precum şi motivarea suplimentară a cadrelor didactice implicate. Totodată, responsabilii prezenţi au convenit asupra necesităţii organizării unor traininguri speciale pentru cadrele didactice care participă la proiect, a unor ateliere de vară în cadrul cărora copiii beneficiari să aibă şansa de a repeta şi aprofunda cunoştinţele acumulate în timpul anului, nemaiexistând astfel riscul de a fi uitate, a creşterii sumelor alocate în vederea achiziţionării de îmbrăcăminte şi încălţăminte pentru copii dar şi asupra unei serii de măsuri care vizează îmbunătăţirea infrastructurii fizice şi a celei de transport: introducerea reţelelor de curent electric în comunităţile sărace, reabilitarea drumurilor astfel încât acestea să fie practicabile chiar şi în perioada intemperiilor sau a sezonului rece/ploios, alocarea către comunităţile beneficiare a unor microbuze şcolare pentru transportul copiilor etc.
      „Suntem extrem de încântaţi de faptul că decizia noastră de a ne implica financiar şi logistic, în premieră naţională, în implementarea acestui proiect socio-educaţional, s-a dovedit a fi mai mult decât inspirată, procentul de creştere a prezenţei copiilor la grădiniţă fiind unul cu adevărat remarcabil, mult peste cele mai optimiste aşteptări. Reuşita acestui prim an de implementare cu titlul de proiect pilot ne determină să ne dorim şi mai mult, motiv pentru care ne propunem creşterea numărului de comunităţi şi de copii care vor beneficia de avantajele acestui program în anul şcolar viitor şi, mai exact, dacă va fi posibil, dublarea numărului acestora. Sunt ferm convins că acest efort e mai mult decât necesar şi util, rezultatele urmând a apărea atât imediat dar mai ales pe termen mediu şi lung, influenţând astfel nivelul de civilizaţie şi bunăstare al întregii comunităţi” a declarat vicepreşedintele Consiliului Judeţean Cluj cu atribuţii de Preşedinte, domnul Vakar Istvan.

Biroul de presă
19 iunie 2014