Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Luni, 22 Octombrie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism FormulareContact

Prima pagina > Comunicate > Impaduriri terenuri agricole degradate

Impaduriri terenuri agricole degradate

                                                                             

                           CONSILIUL JUDEŢEAN CLUJ

Informare de presă

Ref: Impăduriri terenuri agricole degradate

           Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, d-nul Alin Tişe, va promova spre aprobare plenului CJ un Proiect de Hotărâre privind participarea Consiliului Judeţean Cluj la Programul de îmbunătăţire a calităţii mediului prin împădurirea terenurilor agricole degradate.
          Obiectul Programului, derulat prin Administraţia Fondului pentru Mediu, este finanţarea nerambursabilă din Fondul pentru Mediu a proiectelor care vizează împădurirea terenurilor agricole degradate, scopul fiind îmbunătăţirea calităţii mediului prin extinderea suprafeţei împădurite la nivel naţional, ameliorarea progresivă a capacităţii de producţie a terenurilor agricole degradate, menţinerea biodiversităţii şi dezvoltarea continuă a funcţiilor ecologice şi sociale ale pădurilor.
            Programul impune coordonarea unitară la nivel judeţean a depunerii dosarelor de finanţare, precum şi a finanţării proiectelor aprobate, coordonarea unitară fiind asigurată prin Consiliul Judeţean Cluj. Rolul CJ constă în adoptarea hotărârii privind participarea la Program şi întocmirea dosarului de coordonare, înregistrarea şi centralizarea dosarelor de finanţare primite din partea solicitanţilor (comune, oraşe, municipii) şi depunerea acestora împreună cu dosarul de coordonare la sediul Administraţiei Fondului pentru Mediu.
           “Acest program se pliază pe proiectele pe care le are Consiliul Judeţean în această problemă. Deja am realizat, la nivelul judeţului, o centralizare a zonelor care se pretează la reîmpăduriri, unele acţiuni în acest sens fiind deja în derulare. Demersul actual ne ajută să extindem programul de reîmpăduriri şi la terenurile agricole degradate, care se regăsesc în foarte multe zone ale judeţului. Încercăm astfel să redăm culoarea verde atât de necesară pentru sănătatea judeţului nostru”, a afirmat preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, d-nul Alin Tişe.
           Suma alocată sesiunii de finanţare este de 100.250.000 de lei, iar suma maximă care poate fi acordată unui coordonator în cadrul sesiunii de finanţare este de 5.000.000 de lei. Finanţarea se acordă în proporţie de 100% din cheltuielile eligibile ale unui proiect, la care se poate adăuga eventuala contribuţie proprie.

Biroul de presă
24.09.2009