Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Duminica, 21 Octombrie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism FormulareContact

Prima pagina > Hotarari


Hotarari 2014, Hotarari 2013, Hotarari 2012, Hotarari 2011, Hotarari 2010, Hotarari 2009, Hotarari 2008, Hotarari 2007, Hotarari 2006, Hotarari 2005, Hotarari 2004


Pentru a consulta Hotararile adoptate de CJC în perioada 2004-2014, va rugam sa accesati linkurile de mai sus.


Hotarari - toate | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000

- toate | Ianuarie | Februarie | Martie | Aprilie | Mai | Iunie | Iulie | August | Septembrie | Octombrie | Noiembrie | Decembrie

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 >> din 32

Hotărârea nr. 250 -  29 septembrie 2010 privind pierderea calităţii de membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Cluj de către domnul Călin Petrideanu şi validarea, ca înlocuitor al acestuia, a domnului Vasile Cozma

Hotărârea nr. 251 -  29 septembrie 2010 privind trecerea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Fabricii de Zahăr nr. 49-51, înscris în CF 181868 Cluj-Napoca, din administrarea Centrului Regional de Formare Continuă pentru Administraţia Publică Locală Cluj-Napoca în administrarea Consiliului Judeţean Cluj

Hotărârea nr. 252 -  29 septembrie 2010 privind transmiterea unei părţi din imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Decebal nr. 26, din domeniul public al Judeţului Cluj şi administrarea Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Cluj în domeniul public al Statului Român şi administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Cluj

Hotărârea nr. 253 -  29 septembrie 2010 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 100/2008 privind  aprobarea Procedurii de închiriere a bunurilor imobile, respectiv a spaţiilor cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, din domeniul public şi privat al Judeţului Cluj, aflate în administrarea Consiliului Judeţean Cluj, societăţilor comerciale, regiilor autonome, serviciilor şi instituţiilor de sub autoritatea acestuia şi a Contractului cadru de închiriere a acestora

Hotărârea nr. 254 -  29 septembrie 2010 privind trecerea unor imobile-construcţii- situate în localitatea Jucu de Sus, judeţul Cluj, din domeniul public al Judeţului Cluj şi din administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Cluj, în domeniul public al Comunei Jucu şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Jucu

Hotărârea nr. 255 -  29 septembrie 2010 privind aprobarea Acordului de parteneriat pentru dezvoltarea şi implementarea Proiectului “Creşterea accesului la servicii de prevenţie medicală primară pentru copiii şi adolescenţii din România. Alimentaţia sănătoasă şi activitatea fizică în rândul  copiilor şi adolescenţilor din România”

Hotărârea nr. 256 -  29 septembrie 2010 pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr. 143/2009 privind trecerea unor imobile din domeniul public al judeţului Cluj şi din administrarea  Spitalului Clinic de Urgenţă „Prof. Dr. Octavian Fodor” Cluj-Napoca în domeniul public al Statului Român şi în administrarea Ministerului Sănătăţii, în vederea înfiinţării Institutului Clinic Regional de gastroenterologie - Hepatologie „Prof. Dr. Octavian Fodor”

Hotărârea nr. 190 - 9 august  2010 privind solicitarea de transmitere a unui obiectiv de investiţii din domeniul privat al Statului Român şi administrarea Ministerului Finanţelor Publice-Agenţia Naţională de Administrare Fiscală-Autoritatea Naţională a Vămilor, în domeniul privat al Judeţului Cluj şi administrarea Consiliului Judeţean Cluj, precum şi transmiterea unui imobil din domeniul public al Judeţului Cluj şi administrarea Consiliului Judeţean Cluj-Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Cluj în domeniul public al Statului Român şi administrarea Ministerului Finanţelor Publice-Agenţia Naţională de Administrare Fiscală-Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Cluj

Hotărârea numarul 191 - 16 august 2010   privind aprobarea Proiectului „Centrul Comunitar Judeţean  - Complex de servicii  sociale comunitare pentru copii şi adulţi Cluj” şi a cheltuielilor legate de proiect

Hotărârea nr. 192 - 16 august 2010 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii aferente Proiectului „Centrul Comunitar Judeţean  - Complex de servicii  sociale comunitare pentru copii şi adulţi Cluj”
Anexa

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 >> din 32