Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismReprezentanta Bruxelles Joi, 18 Ianuarie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismJurnalul Judetului ClujFormulareContact
Opera

Prima pagina > Hotarari


Hotarari 2014, Hotarari 2013, Hotarari 2012, Hotarari 2011, Hotarari 2010, Hotarari 2009, Hotarari 2008, Hotarari 2007, Hotarari 2006, Hotarari 2005, Hotarari 2004


Pentru a consulta Hotararile adoptate de CJC în perioada 2004-2014, va rugam sa accesati linkurile de mai sus.


Hotarari - toate | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000

- toate | Februarie | Martie | Mai | Iunie | Iulie | Septembrie | Octombrie | Noiembrie | Decembrie

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 >> din 23

Hotararea nr. 146 - 13 Octombrie 2004 - privind numirea reprezentantului în A.G.A. la S.C. Clujana S.A., din partea județului Cluj ca deținător al pachetului majoritar de acțiuni la S.C. Clujana S.A., pachet aflat în administrarea Consiliului Județean Cluj

Hotararea nr. 145 - 13 Octombrie 2004 - privind aprobarea modificării organigramei și statului de funcții pe anul 2004 pentru Filarmonica de Stat „Transilvania” Cluj Napoca

Hotararea nr. 144 - 13 Octombrie 2004 - privind nominalizarea sumei de 6.000.000 mii lei aprobată pentru susținerea activității sportive din județ și a sumei de 1.000.000 mii lei pentru dotarea sălilor de sport construite de Compania Națională de Investiții conform H.G. nr. 1306/2002 în județul Cluj

Hotararea nr. 143 - 13 Octombrie 2004 - cu privire la modificarea organigramei si a statului de functii al Serviciului Public Judetean Salvamont

Hotararea nr. 142 - 13 Octombrie 2004 - privind rectificarea sumelor repartizate prin Hotărârea nr. 2/2004 a Consiliului Județean pentru realizarea Programului de alimentare cu apă și canalizare la sate prin majorarea poziției nr. 1 „Finalizare alimentare cu apă potabilă a localității Someșul Rece” și diminuarea cu aceeași sumă a poziției nr. 2 „Alimentare cu apă Câmpia Transilvaniei”

Hotararea nr. 140 - 13 Octombrie 2004 - privind reorganizarea Regiei Autonome Județene Ap㠖 Canal Cluj ca societate comerciala pe actiuni

Hotararea nr. 141 - 13 Octombrie 2004 - privind instituirea taxei de dezvoltare de 5 Euro/pasager imbarcat pe Aeroportul Internațional Cluj-Napoca

Hotararea nr. 138 - 15 Septembrie 2004 - privind acordarea avizului de principiu Consiliului Local al municipiului Cluj-Napoca pentru organizarea unei piete volante pe terenul adiacent sediului Spitalului de Urgenta Cluj-Napoca de pe strada Bucium f.n.

Hotararea nr. 139 - 15 Septembrie 2004 - privind repartizarea sumei de 850.000 mii lei din cota de 17% din impozitul pe venit, din programul „Cofinanțare programe comunitare”, Consiliului Județean Cluj pentru obiectivul “Descongestionarea traficului rutier între polii economici de dezvoltare ai regiunii nord-vest: Cluj-Napoca și Oradea” – Phare 2003

Hotararea nr. 137 - 15 Septembrie 2004 - privind aprobarea acordarii catre S.C. TETAROM S.A. a dreptului de a încheia contracte de concesiune, închiriere, cesiune a dreptului de folosinta si transmitere a dreptului de superficie cu titlu oneros pentru terenul aferent Parcului Industrial Cluj din cadrul proiectului PHARE RO 0007.02.03.03

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 >> din 23