Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Sat, 20 Octombrie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism FormulareContact

Prima pagina > Hotarari


Hotarari 2014, Hotarari 2013, Hotarari 2012, Hotarari 2011, Hotarari 2010, Hotarari 2009, Hotarari 2008, Hotarari 2007, Hotarari 2006, Hotarari 2005, Hotarari 2004


Pentru a consulta Hotararile adoptate de CJC în perioada 2004-2014, va rugam sa accesati linkurile de mai sus.


Hotarari - toate | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000

- toate | Februarie | Martie | Mai | Iunie | Septembrie | Noiembrie | Decembrie

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 >> din 17

Hotararea nr. 90 - 20 Iunie 2003 - privind avizarea Documentatiilor de stabilire si evaluare a terenurilor aflate in patrimoniul S.C. "ELECTRICA" S.A. - Sucursala de distributie Cluj, in vederea eliberarii Certificatelor de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor

Hotararea nr. 89 - 20 Iunie 2003 - privind avizarea Documentatiei de stabilire si evaluare a terenurilor aflate in patrimoniul S.C. "TRANSILVA CLUJ" S.A. in vederea eliberarii Certificatelor de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor

Hotararea nr. 88 - 20 Iunie 2003 - privind avizarea Documentatiilor de stabilire si evaluare a terenurilor aflate in patrimoniul S.N. "IMBUNATATIRI FUNCIARE" S.A. - SUCURSALA CLUJ, in vederea eliberarii Certificatelor de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor

Hotararea nr. 87 - 20 Iunie 2003 - privind aprobarea Protocolului de colaborare dintre Consiliul Judetean Cluj, Asociaþia Naþionalã a Informaticienilor din Administraþia Publicã, Fundaþia “Gábor Dénes” din România ºi Fundaþia „Hungis” din Ungaria

Hotararea nr. 86 - 20 Iunie 2003 - privind aprobarea suplimentãrii Programului de transport persoane prin curse regulate pentru trasee interjudeþene, aprobat prin Hotãrârea nr. 40/23.03.2003

Hotararea nr. 84 - 20 Iunie 2003 - privind aprobarea cofinanþãrii proiectului „Sediu Multifuncþional ºi Incubator de Afaceri”

Hotararea nr. 85 - 20 Iunie 2003 - privind aprobarea programului de mãsuri referitor la buna gospodãrire a localitãþilor urbane ºi rurale din judeþul Cluj în anul 2003

Hotararea nr. 82 - 20 Iunie 2003 - cu privire la reactualizarea Comisiei Tehnice de Urbanism si Amenajarea Teritoriului

Hotararea nr. 83 - 20 Iunie 2003 - privind aprobarea Studiului de Oportunitate ºi a Caietului de Sarcini privind concesionarea obiectivului Pod pe DJ103G, kM 28+230, peste râul Arieº, la Cheia

Hotararea nr. 81 - 20 Iunie 2003 - privind repartizarea sumelor defalcate pentru echilibrarea bugetelor locale din Fondul de rezervã la Dispoziþia Guvernului pentru finanþarea programului „Comemorare ªtefan cel Mare ºi Sfânt – 500 ani”

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 >> din 17