Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Luni, 22 Octombrie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism FormulareContact

Prima pagina > Hotarari


Hotarari 2014, Hotarari 2013, Hotarari 2012, Hotarari 2011, Hotarari 2010, Hotarari 2009, Hotarari 2008, Hotarari 2007, Hotarari 2006, Hotarari 2005, Hotarari 2004


Pentru a consulta Hotararile adoptate de CJC în perioada 2004-2014, va rugam sa accesati linkurile de mai sus.


Hotarari - toate | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000

- toate | Ianuarie | Martie | Mai | Iulie | Septembrie | Octombrie | Noiembrie | Decembrie

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 >> din 16

Hotararea nr. 76 - 31 Mai 2002 - privind repartizarea pentru Consiliul Local Floreºti a sumei de 800.000 mii lei din cota de 16% defalcatã din impozitul pe venit, în vederea întocmirii documetaþiei tehnice pentru Cartierul Rezidenþial “Cetatea Fetei”, localitatea Floreºti

Hotararea nr. 75 - 31 Mai 2002 - privind reorganizarea Comisiei Judeþene de analizã a cererilor de locuinþe ºi de acordare a subvenþiilor, potrivit Ordonanþei Guvernului nr. 19/1994

Hotararea nr. 74 - 31 Mai 2002 - privind stabilirea tarifelor de bazã, lunare pe mp. la chiriile pentru spaþiile cu altã destinaþie din fondul locativ de stat, precum ºi la spaþiile comerciale, spaþiile administrative, sedii de organisme ºi organizaþii, administrate de societãþi comerciale, regii autonome ºi instituþii aflate sub autoritatea Consiliului Judeþean

Hotararea nr. 72 - 31 Mai 2002 - privind aprobarea REGULAMENTULUI de organizare ºi funcþionare al S.C. TETAROM S.A.

Hotararea nr. 73 - 31 Mai 2002 - privind aprobarea preluarii terenurilor si cladirilor disponibilizate de SC "Exploatarea Miniera -Aghires" S.A. in proprietatea privata a judetului in administrarea Consiliului Judetean Cluj

Hotararea nr. 71 - 31 Mai 2002 - privind aprobarea modificarii Hotararii Consiliului Judeþean nr. 24/20.03.2002

Hotararea nr. 70 - 31 Mai 2002 - privind aprobarea trecerii în administrarea Direcþiei Generale de Administrare a Domeniului Public ºi Privat al judeþului a bunurilor care fac parte din domeniul public ºi privat al judeþului Cluj

Hotararea nr. 69 - 31 Mai 2002 - privind aprobarea solicitarii de transmitere in administrarea Consiliului Judetean a complexului sportiv Cluj-Napoca, proprietate publica a statului

Hotararea nr. 67 - 31 Mai 2002 - privind suplimentarea numãrului de mijloace de transport din dotarea Direcþiei Generale Judeþene pentru Protecþia Copilului ºi stabilirea consumului lunar de carburanþi aferent

Hotararea nr. 68 - 31 Mai 2002 - cu privire la aprobarea acordãrii concediului de odihnã suplimentar unor categorii de personal din cadrul Muzeului Etnografic al Transilvaniei Cluj-Napoca pe anul 2002

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 >> din 16