Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Duminica, 21 Octombrie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism FormulareContact

Prima pagina > Hotarari


Hotarari 2014, Hotarari 2013, Hotarari 2012, Hotarari 2011, Hotarari 2010, Hotarari 2009, Hotarari 2008, Hotarari 2007, Hotarari 2006, Hotarari 2005, Hotarari 2004


Pentru a consulta Hotararile adoptate de CJC în perioada 2004-2014, va rugam sa accesati linkurile de mai sus.


Hotarari - toate | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000

- toate | Ianuarie | Februarie | Martie | Aprilie | Mai | Iunie | Iulie | August | Septembrie | Octombrie | Noiembrie | Decembrie

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 >> din 43

Hotararea nr. 331- 25 octombrie 2013 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 232/2013 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică a imobilelor situate pe amplasamentul  coridorului de expropriere al obiectivului de interes judeţean  „Aeroportul Internaţional Cluj-Napoca - Pista de decolare - aterizare 3500 m", cuprinse în Etapa a II-a
Anexa

Hotararea nr. 332- 25 octombrie 2013 privind însuşirea documentaţiei tehnico-cadastrale, actualizate, întocmite pentru imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Băiţa nr. 9
Anexa

Hotararea nr. 333- 25 octombrie 2013 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 143/2008 privind însuşirea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniului public al Judeţului Cluj la data de 31.12.2007, cu modificările şi completările ulterioare
Anexa 1            Anexa 2

Hotararea nr. 334- 25 octombrie 2013 privind darea în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 10 ani, Inspectoratului de Poliţie Judeţean Cluj, a unor bunuri achiziţionate prin „Proiectul pentru creşterea mobilităţii patrulelor de intervenţie la solicitările cetăţenilor”

Hotararea nr. 335- 25 octombrie 2013 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 301 din 30 noiembrie 2011 pentru includerea în domeniul public şi în domeniul privat al Judeţului Cluj a unor investiţii realizate prin Proiectul Phare RO 0108.03.04.05 „Centrul de Marketing pentru Produse Agro-Alimentare Cluj”
Anexe 1 si 2

Hotararea nr. 336- 25 octombrie 2013 privind reglementarea situaţiei juridice a unor elemente de infrastructură pentru alimentarea cu apă şi canalizare a Municipiului Cluj-Napoca şi a unor localităţi rurale din Judeţul Cluj şi concesionarea acestora Societăţii Comerciale Compania de Apă Someş S.A.
Anexe 1 si 2

Hotararea nr. 337- 25 octombrie 2013 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 152/2013 privind solicitarea  de transmitere a unui imobil din proprietatea publică a statului şi din administrarea Ministerului Afacerilor Interne, în domeniul public al  Judeţului Cluj şi în administrarea Consiliului Judeţean Cluj

Hotararea nr. 338- 25 octombrie 2013 privind rectificarea bugetului general propriu al Judeţului Cluj pe anul 2013
Anexa 1               Anexa 2                Anexa 2a               Anexa 2b             Anexa 3              Anexa 4               Anexa 5

Hotararea nr. 339- 25 octombrie 2013 privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013, rectificat, al Regiei Autonome Aeroportul Cluj-Napoca
Anexa 1              Anexe 2-9  

Hotararea nr. 340- 25 octombrie 2013 privind aprobarea Convenţiei de asociere dintre Judeţul Cluj, Direcţia Generală  de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Cluj şi Fundaţia “Hope and Homes for Children” România

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 >> din 43