Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Sat, 20 Octombrie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism FormulareContact

Prima pagina > Hotarari


Hotarari 2014, Hotarari 2013, Hotarari 2012, Hotarari 2011, Hotarari 2010, Hotarari 2009, Hotarari 2008, Hotarari 2007, Hotarari 2006, Hotarari 2005, Hotarari 2004


Pentru a consulta Hotararile adoptate de CJC în perioada 2004-2014, va rugam sa accesati linkurile de mai sus.


Hotarari - toate | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000

- toate | Februarie | Martie | Mai | Iunie | Septembrie | Noiembrie | Decembrie

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 >> din 17

Hotararea nr. 98 - 05 Septembrie 2003 - privind suplimentarea programului pentru realizarea reþelelor edilitare-gaz cu suma de 7.854.000 mii lei din cota de 17% din impozitul pe venit ºi alocarea sumei consiliului local Fizeºu Gherlii

Hotararea nr. 97 - 05 Septembrie 2003 - privind modificarea programului nr. 12 în „Strãzi liniºtite, oraº sigur” ºi alocarea unor sume din cota de 17% din impozitul pe venit

Hotararea nr. 95 - 05 Septembrie 2003 - privind suplimentarea cu suma de 50 milioane lei a programului pentru susþinerea cultelor religioase pe anul 2003, finanþat din cota de 17% din impozitul pe venit

Hotararea nr. 96 - 05 Septembrie 2003 - privind repartizarea sumei de 2.000 mil lei, din cota de 17% defalcatã din impozitul pe venit, prin “Programul de susþinere a iluminatului public”, consiliilor locale din judeþul Cluj

Hotararea nr. 91 - 05 Septembrie 2003 - privind: - încetarea mandatului de consilier judeþean prin demisie în cazul d-lor Clãian Simion-Dorin ºi Gãvrea Viorel - validarea mandatelor de consilieri judeþeni în cazul d-lor Atanasiu Aurel ºi Mãrincaº Dorin

Hotararea nr. 94 - 05 Septembrie 2003 - privind suplimentarea programului de excelenþã cu suma de 400.000 mii lei din cota de 17% din impozitul pe venit ºi repartizarea acesteia Direcþiei pentru Sport a judeþului Cluj în vederea finanþãrii echipei de fotbal feminin C.F. Clujana Cluj-Napoca

Hotararea nr. 92 - 05 Septembrie 2003 - privind modificarea componenþei comisiei de specialitate nr. 3

Hotararea nr. 103 - 5 septembrie 2003 privind modul de finantare al activitatilor de consultanta si asistenta tehnica prestate de Regia Autonoma de Administrare a Domeniului Public si Privat al judetului Cluj in derularea programelor de lucrari aprobate

Hotararea nr. 79 - 20 Iunie 2003 - privind aprobarea studiului de oportunitate si a caietului de sarcini pentru concesionarea a 5 (cinci) terenuri de tenis, a strandului si terenurile aferente, din cadrul S.C. UNIVERS T S.A. Cluj-Napoca

Hotararea nr. 75 - 20 Iunie 2003 - privind transformarea Direcþiei Generale de Administrare a Domeniului Public ºi Privat al judeþului Cluj în Regia Autonomã de Administrare a Domeniului Public ºi Privat al judeþului Cluj

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 >> din 17